Prof. Dr. Duran Çakmak

 

Prof. Dr. Duran Çakmak

Prof. Dr. Duran Çakmak
Psikyatrist

1951 Kahramanmaraş doğdu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni 1975 yılında bitirdi. 1975-1980 yılları arasında İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği’nde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ihtisasını tamamladı. 1981-1982 yılları arasında Adana Asker Hastanesi’nde askerlik görevini yerine getirdi.


1982 yılı Aralık ayında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları 9Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Başasistan olarak göreve başladı. 1987 yılında Klinik Şef Yardımcısı, 1989 yılında Doçent, 1990 yılında Klinik Şefi oldu. 1990-1995 yılları arasında genel psikiyatri servislerinde ve 1996 Ocak ayından itibaren AMATEM (Alkol Madde Bağımlılığı Tedavi Araştırma ve Eğitim Merkezi) servisinde klinik şefi olarak görev yaptı. Eylül 2011’de bu kurumdan emekliliğe ayrıldı.


2011 yılında profesör oldu. Halen İstanbul Arel Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde çalışmaktadır. Esrar Etkileri ve Bağımlılığı, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yüksek Lisans için Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kitabı İlaç ve Madde Bağımlılıkları ve Aşırı Dozları, Zehirlenmeler, Alkol Bağımlılığı Tedavi Programı, Madde Bağımlılığında Alternatif bir Yaklaşım Zarar Azaltma, Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları Acil Yaklaşım Kılavuzu, Alkol ve Madde Koruyucu Hekimlik Kılavuzu, Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları El Kitabı, Uyuşturucu Madde Kullanımının Aile Üstüne etkisi, Bağımlılık ve Komorbidite kitap ve kitapçıklarında editörlük ve yazarlık yapmıştır.


Ulusal ve Uluslararası bilimsel toplantılarda yayınlanmış bildirileri ve makaleleleri vardır. Evli ve bir çocuk babasıdır.