Yrd. Doç. Dr. Murat Artıran

 

Yrd. Doç. Dr. Murat Artıran

Yrd. Doç. Dr. Murat Artıran
Direktör

Ph.D., Certified REBT  & CBT Supervisor and Trainer, REBT&CBT Researcher, AEI*, ABCT** ve APT*** üyesi, Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi Uygulamacının Klavuzu isimli kitabın Türkiye Editörü, Çevirmeni, Rational Emotive & Cognitive Behavior Bilimsel Dergisi’nde hakemdir.

Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi’nin direktörüdür.

Klinik Psikolog, psikoterapist, süpervizör, öğretim üyesi ve araştırmacıdır. 

Lisans: Eastern Kentucky University, Richmond, KY, USA

Yüksek Lisans: American Public University, Charles Town, WV, USA

Psikoterapi Eğitimleri ve Çalışma Hayatı: Albert Ellis Institute New York Center.

Eğitimlerini ve Çalışmalarını Kristene A. Doyle, Ph.D., Sc.D.; Raymond DiGiuseppe, Ph.D.; Sc.D., Professor Windy Dryden, CBT Therapist, Trainer, Writer, Emeritus Professor of Psychotherapeutic Studies at Goldsmiths University of London.; Daniel David, Ph.D. ve diğer Albert Ellis Enstitüsü New York merkezi profesörleri ile sürdürmüştür.

AEI* Associate Member of Albert Ellis Institute; ABCT* Association for Behavioral and Cognitive Therapies; APT** American Play Therapy Association


Psikoloji Lisansı’nı Eastern Kentucky Üniversitesi’nde tamamladı. West Virginia’da, American Public Üniversitesi’nden Psikoloji alanında Yüksek Lisansı’nı tamamladı. 11 yıl boyunca Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşadı ve çalıştı. Albert Ellis Enstitüsü-New York Genel Merkezi’nde 4 yıl süren uygulamalı psikoterapi eğitimleri ve süpervizyon eğitimleri aldı. Süpervizör düzeyinde Rasyonel (Akılcı) Duygucu Davranışçı Terapi (Rational Emotive Behavior Therapy) ve Bilişsel Davranışçı Terapi (Cognitive Behavioral Therapy) eğitimlerini tamamlayarak Türkiye’deki bu alandaki ilk RDDT & BDT Süpervizörü ünvanını kazanmıştır.


2013 yılından beri Albert Ellis Enstitüsü New York Genel Merkezi’nin Türkiye’de düzenlediği eğitimlerde eğitmen ve süpervizör olarak görev yapmaktadır. Rasyonel Duygucu Davranışçı Psikoterapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi’yi öğretmektedir. Aktif olarak Albert Ellis Enstitüsü New York Merkezi’nin bilimsel araştırmalarında ve eğitimlerinde görev yapmaktadır.


RDDT & BDT Yöntemleri ile Obsesif Kompulsif Bozukluk, Depresyon, Öfke, Davranım Bozuklukları Tedavileri, İnternet ve Oyun Bağımlılığı tedavileri alanlarında özel eğitimler aldı. Ebeveyin ve Çocuk İlişkilerinde Bilişsel Davranışçı Terapi Yöntemleri, Çocuklar ve Aileleri için Sistemli RDDT Tedavi Planları, Bireysel ve Grup Psikoterapileri, Motivasyonel Görüşme Teknikleri sertifikalarına sahiptir. American Play Therapy Birliği onaylı Çocuk Merkezli Oyun Terapisi eğitimleri almıştır. American Play Therapy Birliği üyesidir. http://www.a4pt.org/search/newsearch.asp


Klinik Psikoloji alanında Doktorasını ‘Akılcı Duygucu Davranışçı Kuram Ve Öz-Belirlenim Kuramı Çerçevesinde Yeni Bir Ölçek: Akılcı-Duygucu Öz-Belirlenim (ADÖB) Ölçeğinin Geliştirilmesi’ adlı çalışmasıyla almıştır. Uluslararası Davranışçı ve Bilişsel Terapiler Birliği (Association for Behavioral and Cognitive Therapies – ABCT) üyesidir. http://www.abct.org/Home/

 


Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Bünyesinde Verdiği Eğitimler

  • Nisan 2013-İstanbul Rasyonel (Akılcı) Duygucu Davranışçı Terapi Teorik Temelleri
  • Kasım 2013-Bursa Rasyonel (Akılcı) Duygucu Davranışçı & Bilişsel Davranışçı Terapi Esasları
  • Aralık 2013-Ankara Rasyonel (Akılcı) Duygucu Davranışçı Terapi’de Obsesif Kompülsif (Takıntı Zorlantı Bozukluğu) Bozukluğu’nun Tedavisi
  • Nisan 2014-İstanbul Rasyonel (Akılcı) Duygucu & Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamalı Eğitimi Psikolojik Rahatsızlıkların Tedavi Yöntemleri
  • Kasım 2014-İstanbul Primary (Başlangıç) Programı: Rasyonel (Akılcı) Duygucu & Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamalı Eğitimi. Süpervizör
  • Kasım 2014-İstanbul Rasyonel (Akılcı) Duygucu & Bilişsel Davranışçı Terapi
  • Nisan 2015-İstanbul Rasyonel (Akılcı) Duygucu & Bilişsel Davranışçı Terapi’de Depresyon’un Tedavisi, Anksiyete Bozuklukları’nda Tedavi Yöntemleri, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nun Tedavisinde Kullanılan Yöntemler, Yeme Bozukluklarında Hipotezler, Öfke Problemlerine Yaklaşım
  • Nisan 2015-İstanbul Rasyonel (Akılcı) Duygucu & Bilişsel Davranışçı Terapi

Üniversitede verdiği dersler:

   • Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans (şu anda)
   • Bilişsel Davranışçı Terapi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans  (şu anda)
   • Süpervizör-Psikoterapi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans  (şu anda)
   • İleri Klinik Psikoloji, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans (şu anda)
   • Çocuklarda Gözlem ve Görüşme, Teknikleri  Psikoloji Lisans
   • Psikoterapi Teorileri, Psikoloji Lisans
   • Psikopatolojiye Giriş,  Yüksek Lisans
   • Sağlık Psikolojisi, Psikoloji Lisans

Yayınları:

   • A New Scale Based On Rational Emotive Behavior Therapy And Self-Determination Theory: Development Of Rational Emotive Self Determination Scale (RESD). Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy. Springer. In Review.
   • Akılcı Duygucu Davranışçı Kuram Ve Öz-Belirlenim Kuramı Çerçevesinde Yeni Bir Ölçek: Akılcı-Duygucu Öz-Belirlenim (ADÖB) Ölçeği’nin Geliştirilmesi – Doktora Tezi.
   • “Learning to Perceive Differently with Rational Emotive Behavior Therapy: An Ethical and Professional Approach to Changing Client’s Neurotic Disturbances” American Public University Press. West Virginia, USA.
   • Searching for True Self and Mental Illness: The Role of Intolerance of Uncertainty and Mindfulness. In Preparation. (Psikopatoloji ve  En Doğru-Ben’i Bulmak: Belirsizliğe Karşı Tolerans Düşüklüğü ve Bilinçli Farkındalığın Rolü)
   • An Experimental Research: Rational Beliefs and Its Effectiveness on Treating Mental İllnesses. In Process. (Bir Deneysel Çalışma: Rasyonel İnanışlar ve Bunların Psikopotalojik Rahatsızlıkların Tedavisinde Etkileri. Araştırma Yazım Aşamasındadır)

 


Dahil Olduğu Projeler:

TUBİTAK 1001 – Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı. The Gap between Language and Experience and its Effects on Mental Health: The Importance of Language in Daily Life and Helping Process. (Dil ile Yaşantı Arasındaki Aralık ve Ruh Sağlığına Etkileri: Günlük Yaşamda ve Psikolojik Yardım Süreçlerinde Dilin Önemi)


Yazdığı Kitaplar ve Kitap Bölümleri:

Rational Emotive Behavior Therapy in Sport and Exercise (Routledge Psychology of Sport, Exercise and Physical Activity) Hardcover – 5 Dec 2017

Rebounding from Injury and Increasing Performance Using Rational Emotive Behavior Therapy (REBT)

Link: https://www.amazon.co.uk/Rational-Behavior-Exercise-Routledge-Psychology/dp/1138688452

 

Çevirileri:

A Practitioner’s Guide To Rational Emotive Behavior Therapy (Third Edition). Authors: Raymond A. DiGiuseppe, Kristene A. Doyle, Windy Dryden, Wouter Backx. In Preparation (Uygulamacının Kitabı: Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi. Yazarlar: Raymond A. DiGiuseppe, Kristene A. Doyle, Windy Dryden, Wouter Backx); Nobel Yayınları. Basım Aşamasında)

Clinical Psychology, A Modern Health Profession. Authors: Wolfgang Linden Paul L. Hewitt. (Klinik Psikoloji- Bir Modern Sağlık Uzmanlık Mesleği. Yazarlar: Authors: Wolfgang Linden Paul L., Yayıncı: Nobel Yayınları.)

Emotional Regulation on Children and Adolescents. Authors: Michael A. Southam – Gerow. (Çocuklarda ve Ergenlerde Duygusal Düzenleme. Yazarlar: Michael A. Southam – Gerow, Yayıncı: Nobel Yayın Dağıtım / Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dizisi)

 

kitap-rasyonel duygucu rational emotive-bilissel-cognitive-behavior-davranisci-murat artiran-turkiye-rasyonel psikoloji klinik psikoloji kitap-murat artiran-rasyonel psikoloji 


Danışmanlığını Yapmış Olduğu Tezler:

Karakoç Güzel, B. (2016). İrrasyonel İnanışların Anksiyete ve Depresyon Üzerindeki İlişkisi ve Birbirleri İle Olan Etkileşimleri .(Çoklu Regresyon Analizleri). İstanbul Arel Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı, İstanbul.

Kuşu Yıldırım, R. (2016). İrrasyonel İnanışların Ontolojik İyi Olma Değişkenleri ile Değerlendirilmesi (Çoklu Regresyon Analizleri). İstanbul Arel Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı, İstanbul.

Tacı, C. M. (2017). Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi: Mutlak Gerçekliği Bilme İhtiyacı ile Ruh Sağlığı Arasındaki İlişkide Bilinçli Farkındalığın Aracı Değişken Rolü. İstanbul Arel Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı, İstanbul.

Eriş, K. (2017). Otomatik Düşünceler ve İrrasyonel İnanışların Obsesif Kompülsif Belirtiler ve Depresyon Arasındaki Aracı Rolleri: Yapısal Eşitlik Modellerinin Karşılaştırılması. İstanbul Arel Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı, İstanbul.

Aypar, Z. (2017). Havayolu İşletmelerinde Çalışanların Örgütsel Adalet ve Örgütsel Bağlılıklarının İş Tatminleri Üzerindeki Rolü.  İstanbul Arel Üniversitesi, Genel Psikoloji Yüksek Lisans Programı, İstanbul.

 

AEI* Associate Member of Albert Ellis Institute

ABCT* Association for Behavioral and Cognitive Therapies

APT** American Play Therapy Association

Hakkında yapılan yorumlar

Twitter Hesabı

 

easternkentucky-university-psyschology-murat-artiran

american-public-university-system

 

 

 

Share the joy