Sahte Psikolog İhbar Hattı

Sahte Psikolog İhbar Hattı

Bilindiği üzere “psikolog” yahut “klinik psikolog” unvanlarını sahip olmadığı halde kullanan “SAHTE PSİKOLOGLARIN” mesleğimize ve kişilerin ruh sağlığına yönelik saldırıları son yıllarda artarak devam etmektedir. Söz konusu kişiler maddi çıkar sağlamak maksadıyla sahip olmadıkları psikolog/klinik psikolog unvanlarını kullanarak hem mesleğimizin onurunu zedelemekte hem de halk sağlığını tehlikeye atmaktadır.

Ruh sağlığı yasasının olmayışına bağlı olarak ortaya çıkan sahte psikologlar için TPD harekete geçerek “Sahte Psikologlara Yönelik İhbar Hattı” kurdu

Ruh Sağlığı Yasasının olmayışının en büyük yansıması ehil olmadan psikolojik destek sunan kişi veya kurumların denetlenemiyor oluşudur. Sahte Psikologlara yönelik bir takım önleyici faaliyetler başladı. Ve sahte psikologları bildirilmesi konusunda işbirliği çağrısı yapıldı.

Sahte Psikolog ihbarı için:
bildirim@psikolog.org.tr

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Share the joy