Rasyonel Terapi’nin çeşitli adları

Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ülkemizde bugüne kadar birçok isimle anılmıştır. Tezlerde ve kitaplarda kullanılan isimleri sizler için derledik. İlk iki isim bizim Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi’ndeki eğitimlerimizde ve çalışmalarımızda kullandıklarımızdır:

Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi
Rasyonel Terapi

Akılcı Duygulanım Davranışçı Terapi
Rasyonel Emotif Terapi
Akılcı-Duygusal Davranışçı Yaklaşım
Akılcı Duygusal Terapi
Düşüncel Duygulanımcı Davraşçı Terapi
Düşünsel Duygulanımcı Davranış Terapisi
Didaktik Terapi
Akılcı Duyuşsal Terapi

 

İngilizcesi:
Rational Therapy
Rational Emotive Therapy
Rational Emotive Behavior Therapy

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Share the joy