Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Öğrenci Temsilciliği Programı:

 Öğrenci Temsilciliği Programı

1- Program psikoloji ve rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümlerindeki lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsar.
2- Programa kabul edilen öğrenciler tüm eğitimlerden performanslarına göre %30 ila %80 oranında burs hakkı kazanırlar. (Performans kriterleri aday olarak seçilen kişilere özel olarak bildirilecektir)
Not: Kendileri eğitime katılmayacaklarsa veya zaten hali hazırda katılmışlar ise performans değerlendirme kriterlerine bağlı olarak kendilerine katkı sağladıkları her eğitimde tanıtım ücreti ödenecektir.
3- Temsilcilerin yapacağı gönüllü çalışmalar aşağıdakileri kapsar:
a) Evden veya merkezimizden sosyal medya çalışmalarına katkıda bulunmak.
b) Kendi Üniversitelerinde veya diğer arkadaşlarının üniversitelerinde yüz yüze görüşmeler yaparak eğitimlerin tanıtımını gerçekleştirmek (Bu görüşmelerden somut sonuçlar alınması halinde temsilciye aylık 100 TL harcırah verilecektir)
c) Öğrenci kulüpleri ile bağlantıya geçip tanıtımlar yapmak.
Programın kazandırdıkları:
  •  %50 ile %80 oranında eğitimlerden burs imkanı
  • 100 TL aylık harcırah/ödenek
  • Tez, proje ödevi veya ödevler konusunda Enstitü hocalarından destek almak
  • Başarılı olan adaylar süreçte değerlendirirler ve Enstitü bünyesinde görevlendirmeleri sağlanabilir.

Not: Temsilci adaylarına merkezimizde 2 saat boyunca özel olarak Eğitim verilecektir.

Temsilciler 15 günde birer saatlik toplantıya çağrılır.

Randevu için: 0 212 327 0233 (Nursu Hanım ve Deniz Dirin)

 

AYRINTILI BİLGİ

Rasyonel Psikoloji – Albert Ellis Enstitüsü’nün öğrenci temsilciliği çalışmasından beklentileri 3 madde de sıralanır:

Amaç:

  1. Ortak bir grup oluşturup, öğrenciler ve Rasyonel Psikoloji arasında bağ oluşturmak ve bu şekilde öğrencilerin mesleki gelişimine katkıda bulunmak, Rasyonel Psikoloji’nin faaliyetlerine ekonomik olarak devam edebilmesi için destek oluşturmak.
  2. Bu ortak anlayış ile arkadaşlık ve sosyal ağın geliştirilmesi ile temsilcilerin ve Rasyonel Psikoloji’nin bugün ve gelecekte yeni kişisel mesleki bağlar kurmasına olanak sağlamak.
  3. Temsilcilerin Albert Ellis Enstitüsü’nün bilimsel, kanıt temelli Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi Kuramları’nı tanıtarak, psikolojik sağlık alanında doğru, etik, kanıt temelli tedavi seçeneklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini ülkemize kazandırmak ve yaygınlaştırmak.

İki önemli notka ön plana çıkmaktadır;

Birincisi kanıt temelli tedavi ve ölçme ve değerlendirme kriterleri, bugün günümüzde bilimsel bilgi ile diğer kanıtı olmayan bilginin halkımız üzerindeki ‘yarar-fayda-katkı’ sağlama mücadelesidir. Bizler bilim insanları olarak elbette ki kanıta dayalı, araştırılmış, test edilmiş bilgiyi ülkemize kazandırmak zorundayız. Bu noktada Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi’ye ruh sağlığı alanında ihtiyacımız vardır. Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi olarak Rasyonel Psikoloji’nin hedefi de budur

İkinci konu, öğrenci temsilciliği çalışmasının önceliği ticari değil, yani maddi kazanç odaklı değildir. Dolayısıyla öğrenci temsilcilerinin de öncelikli hedefi eğitim almak, mesleki alanda gelişmek olmalıdır. Bu çalışmadan maddi kazanç elde edemeyeceklerdir, sadece burs kazanacaklardır. Burs kazanmak önemlidir ancak daha da önemlisi Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi eğitimlerine katılmak ve mesleki açıdan gelişmektir. Eğitimlere katılımcı sağlarken bu anlayış ve fikir doğrultusunda ilerlemeleri beklenmektedir.

Related Articles

Psikoterapi Türleri
admin1 @ 2018-06-20 10:28:08
Sahte Psikolog İhbar Hattı
admin1 @ 2018-06-18 11:08:31
Online Terapiler
admin1 @ 2018-06-08 11:56:13
Online Psikolojik Danışmanlık
admin1 @ 2018-06-04 18:19:40

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Share the joy