Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi’nin Felsefi Kökenleri

RDDT’nin kurucusu Dr. Albert Ellis’e (1994, 2003) göre rasyonel ve irrasyonel inanışlar duygusal ve  davranışsal rahatsızlıklarda (engellenmelerde) önemli elementlerdir. Sağlıklı olmak için gerekli olan rasyonel inanışların kökenleri doğudaki filozoflardan Konfüçyus, Lao-Tse, ve Gautama’ya ve batıdaki filozoflardan Sokrates, Plato, Epikuros, Epiktatus, and Markus Aurelius’a uzanır (Ellis, 1990). albert ellis görsel Akılcı olmayan inanışlara doğrudan veya dolaylı yoldan vurgu yapan bazı modern zaman psikoterapistleri ise Alfred Adler, Dubois, Herzberg, Johnson, Kelly, Low,  Meyer, Rotter, Stekel, Thorne, ve Wolberg olarak bilinir” (Ellis, 1990). Ellis’in Akılcı Psikoterapi adlı eserinin öncelikli amacı ve genel konusu psikoterapistlerin, danışanlarına düşünceleri üzerinde kontrol sahibi olmaları durumunda daha mutlu, tatminkâr ve yaratıcı bir hayat yaşayabilmeleri yolunda yardımcı olabileceklerini göstermektir (Ellis, 1958; Lynn & Ellis, 2010). Ellis’in (1962, 1994) çalışmalarında vurguladığı temel nokta, yaşadığımız gerginliğin ve stresin başlıca sebebinin, çevremizde gerçekleşen olaylardan çok bu olayları algılayış biçimimizi şekillendiren mantıksız inançlarımız olduğudur.

Yazan: Yrd. Doç. Dr. Murat Artıran

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Share the joy