Rasyonel Terapi Kitabının Türkçe Çevirisi

Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi Uygulamacısının Bir Kılavuzu Kitabı

Raymond A. DiGiuseppe, Kristene A. Doyle, Windy Dryden, Wouter Backx’in hazırlamış olduğu bu kitabın çevirisini ve Türkiye baskısı editörlüğünü hocamız Dr. Murat Artıran yapmıştır.

Rasyonel duygucu davranışçı terapi ilk bilişsel davranışçı terapidir. En en eski ve en bilişsel davranışçı terapi olarak rasyonel duygucu davranışçı terapi Dr. Albert Ellis tarafından 1950’li yıllarda ortaya konmuştur.

RDDT çalışmaları Albert Ellis Enstitüsü New York merkezi ve diğer yetkili merkezler tarafından geliştirilmekte ve uygulanmaya devam edilmektedir.

Türkiye’deki yetkili merkezi olarak rasyonel piskolojide de bizler gerek kendi yayınlarımız, gerek kitap çevirileri gerekse bilimsel araştırmalarla rasyonel duygucu davranışçı terapiye katkıda bulunmaya devam ediyoruz.

 

Paket 1 ve Paket 1 Plus Rasyonel Duygucu & Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimlerimize katılmak için buraya tıklayın.

 

Kitabın kısa bir özeti:

RDDT Uygulamacısının Bir Kılavuzu, Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi’nin gelişimini ve içeriğini detaylıca anlatan, alan içerisinde bulunan ve ilk bilişsel davranışçı terapi olan Rasyonel Terapi’ye ilgisi olan herkesin okuması gereken öğretici bir kitaptır. Kitap RDDT’nin yaşadığı değişimleri detaylıca anlatmaktadır.

Albert Ellis’in ortaya koyduğu ilk bilişsel davranışçı terapi olan RDDT, pasif tutumu reddedip danışanla canlı bir iletişim kuran bir terapi türüdür. Ellis duygusal ve davranışsal süreçlerin değişikliği için kişilerin aktif olarak inançlarının değişmesi gerektiğini savunur. Bu inanışı değiştirmek için Ellis birçok yöntemi (grup seansları, hipnoz, hayalleştirme gibi) terapinin içine katarak RDDT’yi bütünleyici bir terapi olarak gözler önüne sermiştir. Kitapta genel olarak Ellis’in hayatı kurama bakış açısı ve felsefi olarak Ellis’e ve kurama yaklaşım ele alınmıştır.

RDDT birçok BDT kuramından birisidir. RDDT kuramı’nı BDT’den ayıran temel özellik; BDT bilişsel ve duygusal arayüze önem verirken ve farklı BDT formları rahatsız duygulara yol açan farklı biliş varsayımlarında bulunurken, Rasyonel Terapi bilişsel ve duygusal arayüzün yanında irrasyonel inanışların işlevsiz duygulara katkıları hipoteziyle farklılaşır.

Rasyonel terapinin temelde yedi prensibi bulunmaktadır:

1-) İnsan duygularının en yakın belirleyicisi biliştir. Yani olaylar bize iyi ya da kötü hissettirmez biz bilişsel olarak bunu yaparız.

2-) İrrasyonel düşünce duygusal sıkıntının önemli bir belirleyicisidir.

3-)İşlevsiz duyguları değiştirmenin en etkili yolu düşünce analizidir.

4-)Genetik ve çevresel faktörler irrasyonel düşüncelerin nedeni olabilir.

5-)Rasyonel Terapi sağlıklı ve sağlıksız duygu olarak duyguları ayırır.

6-)RDDT kişi duyguları üzerinde geçmiş etkilerden çok şimdiki etkiler üzerinde durur.

7-)İnanışlar değiştirebilir, irrasyonel inanışlar rasyonel inanışlara çevrilebilir.

İrrasyonel İnanışlar

RDDT irrasyonel inanışların işlevsiz duygulara(öfke, endişe, kaygı,depresyon gibi), rasyonel inanışların ise işlevsel duygulara (üzüntü,hayal kırıklığı gibi)  yön verdiğini varsayar. RDDT insanların neden işlevsiz duygular yaşadığını açıklar. İrrasyonel inanışlar başta onbir iken zamanla 4e düşmüştür ve bu şekilde sıralanır;

Aşırı talepkarlık; Kişinin olayların kendisinin istediği gibi olmasına dair gerçek dışı beklentisidir. “Bu kişi beni kesinlikle terk edemez.”

Rahatsız olmaya katlanamama; Sürekli rahat olma isteği ve  rahatsızlığa olan tahammülsüzlüktür. “Bunu atlatamam, böyle yaşayamam.”

Felaketleştirme; Olumsuz sonuçların “korkunç bir olay” olarak tanımlanmasıdır. “Bu olay başıma gelecek en kötü şey.”

İnsan değerlerinin bütünsel olarak değerlendirilmesi;  Kişinin herkesi değerlendirmesi ve kimin değerli olup olmadığı hakkında fikir yürütmesi. “Ben değersizim veya karşımdaki de beni bu duruma düşürdüğü için kötü biri.”

Burada kitap içerisinde bulunan irrasyonel inanışların kısa bir özetinden bahsettik, kitap içerisinde sağlıklı sağlıksız duygular ve irrasyonel inanışlar geniş bir biçimde ele alınmaktadır. Rasyonel inanışları arttırmak ve irrasyonel inanışları azaltmak için yöntemler, bilişsel düzeyler ve engellenme ve engellenmenin mekanizmaları hakkında derin bilgiler bulunmaktadır.

ABC Şeması ve Terapötik Süreç

Ellis düşüncelerin duygusal rahatsızlıklarda rolünü göstermek amaçlı bir şema hazırlamıştır; ABC şemasında A çevremizde gerçekleşen talihsiz bir olayı, B danışanın inanış sistemini, C ise işlevsiz inanışlar sonucu kişinin davranışlarını ve duygularını temsil etmektedir. Danışanlar ise A olayının doğrudan C’den kaynaklandığını düşünürler, buna odaklanır. Terapistin görevi, psikolojik sorunların irrasyonel düşüncelerden kaynaklandığını danışana anlatmaktır. Terapi için danışanla işbirliği kurmak gereklidir ve bir organizasyon oluşturulmalıdır; sorunlu alanın iyileştirilmesi üzerine bir anlaşma yapmak, tedavi amaçlarının oluşturulması temeldir. Bu şekilde terapötik süreç başlar. Kitap içerisinde bu kısım en uzun ele alınan bölümdür. ABC(DE) kuramı her detayına kadar düşünülmüş, anlaşılabilecek örneklerle desteklenmiş ve danışana bu konunun nasıl anlatılacağı, nasıl bir süreç izleneceği akıcı ve temiz bir dille anlatılmıştır. Terapinin ortamının hazırlanması ve bir RDDT terapistinde olması gereken nitelikler ele alınmıştır. Bunların yanında bilişsel çürütmeler, çürütme teknikleri ve bunlarla ilgili güçlü örneklerden bahsedilmektedir. Kitap içerisinde terapötik tarzlardan bahsedilmektedir. Terapi için gerekli olan dilin kullanım tarzı, tonlama çok değerlidir ve danışanın ihtiyacına göre nasıl ayarlanması gerektiği, yapılması gereken tekrarlar hatta sessizliklerin anlamları hakkında kitap bizlerin fikir edinmesini sağlar.

Rasyonel Duygucu Davranışçı Kuram bilişsel öğrenme değişim modelini izler ve terapide öğretilen bilişsel değişimler provalarla desteklenir. Bunun için en etkili yöntem ev ödevi tekniğini kullanmaktır. Ev ödevlerinin amacı işlevsiz davranışı değiştirmek, adaptif bir davranış kurmak ve bunu günlük hayata aktarabilmektir. Bu konu hakkında da detaylı olarak örneklendirmeler ve ev ödevi çeşitleri kitap içerisinde bulunmaktadır. Kitap tedavi süreci olduğu kadar, tedaviyi sonlandırma ve sonlandırma sonrası terapi yararını arttırma çalışmaları hakkında da zengin bir kaynak oluşturmaktadır.

Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ekolünü benimsiyorsanız bu kitap ismi gibi size kılavuz olacaktır. RDDT’nin gerçekçi hayatın içinden ve uygulama odaklı bir terapi olması çoğu kişinin dikkatini çekmektedir. Kısa sürede gözle görülür olumlu sonuçlar veren bir yöntem arıyorsanız RDDT en ideal terapi yöntemidir. Albert Ellis Enstitüsü üyeleri tarafından yazılan bu kitap, eğitimlerde de kullanılmaktadır. Alandaysanız kendinizi geliştirmek için ideal bir seçim olacaktır.

Dr. Murat Artıran
Çevirmen ve Türkiye Baskısı Editörü

 

Related Articles

Özel Öğrenme
admin1 @ 2019-06-14 11:54:12
Otizmde Aile Danışmanlığı
admin1 @ 2019-06-14 11:46:52
Kardeş Kıskançlığı
admin1 @ 2019-06-13 18:20:41
Boşanma ve Çocuk
admin1 @ 2019-06-13 18:15:15
dikkat eksikliği ve hiperaktivite
admin1 @ 2019-06-11 12:07:53
otizm
admin1 @ 2019-06-11 12:04:17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Share the joy