Psikoterapi Tedavisi

Psikoterapi Tedavisi

Yazan: Yrd. Doç. Dr. Murat Artıran, Klinik Psikolog, Ph.D.

Psikoterapi konuşma terapisi olarak bilinen (talk therapy), psikolojik rahatsızlıklarda tedavi amaçlı kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemlerden bazıları ‘teori’ haline gelmiş olan psikoterapi kuramlarıdır. Bu büyük kuramlar bize sadece tedavi de yardımcı olmaz, insan psikolojisini anlamada, insanların davranışlarını analiz etmede ve onların gelecekte nasıl davranacaklarını tahmin etmede katkı sağlar. Bu kuramlar arasında en önemlileri Akılcı Duygucu Davranışçı Terapi gibi Bilişsel Davranışçı Terapiler, Psikanaliz, İnsancıl-Varoluşçu Terapi, Danışan Merkezli Terapi, Bilinçli Farkındalık (Meditasyon temelli) Terapiler’dir.

Genel olarak psikoterapi klinik ortamlarda kullanılsa da artık günümüzde yaşam koçluğu, telefonda danışmanlık, online danışmanlık, kariyer planması, iş yerinde yaşanan sıkıntılar, ilişki problemleri gibi birçok ‘light’ yani daha az sıkıntılı durumlarda dolaylı ve dolaysız olarak kullanılmaktadır.

Faydaları nelerdir?

Seanslar sırasında danışan kendi duygularını ifade etme, daha derinlemesine düşünce ve duygularının anlamlarını ve sebeplerini bulma imkanına kavuşur. Psikoterapi sadece bir bakış açısını değiştirmekten çok kişinin tümüyle değişmesini de beraberinde getirebilir. Psikoterapinin temel amaçlarından biri bireyin yaşamdaki karşılaştığı zor durumlar karşısında onun mücadele gücünü artırmak, onu avantajlı kılacak beceriler kazandırmak ve stresli olay ve durumlardan etkilenmeyecek bir duruma getirmektir.

İyi olma hali, olumlu benlik, pozitif bakış açısı, yeniden yapılanma, duygusal düzenleme, yeni ve alternatif düşünme yolları psikoterapinin diğer bazı amaçları olabilir.

Ne kadar sürer?

Çok zor bir soru ! 1 seans ! da sürebilir 4 yıl veya hatta bir ömür boyu da. Gittiğiniz terapistin teorik öğrenimi çok belirleyici olacaktır. Bazı terapi yöntemleri çok uzun yıllar terapiye devamı koşul getirirken bazıları ise kısa süreli tedaviler önerirler. Örneğin bir bilişsel davranışçı terapi olan Rasyonel Terapi’de (Akılcı Duygucu Davranışçı Terapi) seanslar ortalama en az 6 en çok 24 seans sürer. Evet ortalaması 6 ve 24 arası. Yani hala kesin konuşamıyoruz. Ancak tüm diğer terapi şekillerine göre Rasyonel Terapi’nin en uzun süren seans sayısı (24) bile aslında çok uygun olarak psychotherapy-ma1-211x300değerlendirilebilir. Genel olarak beklenti orta derece sıkıntılı durumlar için 8-14 seans sürmesidir. Orta derece sıkıntılı durumların ne olduğu hakkında da elbette tartışma açılabilir. Orta derece derken belki iş yaşamı problemleri, ayrılma ve boşanma gibi durumlar, panik bozukluk, hayal kırıklığı, moral bozukluğu, sosyal fobi, sosyal yaşamdaki sıkıntılar vs. gibi örnekler (yine derecesine ve danışanın öznel koşullarına göre değişmek kaydıyla) verilebilir.

Ölçme ve değerlendirme

Ölçme ve değerlendirme mutlaka yapılmalıdır. Nerden başladık nereye geldik, hangi aşamadayız, nereye doğru hangi hızla ilerliyoruz? Bu soruların sıklıkla kontrol edilmesi gerekir. Genel kanaatlar önemlidir, evet, ancak ölçüm yine de yapılmalı ve değişim takip edilmelidir.

Psikoterapinin sonlanması

Doğal bir süreç de olabilir, ekonomik bir nedenden de olabilir. Genelde, artık danışan bazı şeyleri kendi denemek ister ve terapiyi bırakır. Çift terapisi ise taraflardan biri bırakmak isteyebilir çünkü değişimi istemiyor olabilir. Bir kişini psikolojik sorunları kendisi için kazanç da getiriyordur bu yüzden tedavi olmak istemeyebilir. Bir başkası tamamıyla değişime uğramıştır ve artık psikoterapiye gelmesine gerek kalmamıştır. İlaç tedavisi psikoterapi ile bırakılmıştır ve psikoterapi görevini yapmıştır. Terapistin kendisi de terapiyi sonlandırabilir, örneğin ev ödevi yapmayan bir danışanı artık başka bir psikoloğa yönlendirebilir. Maddi imkansızlıkların da çok etkili olduğu bilinmektedir.

Grup Psikoterapisigroup psychothrapys

Maddi imkansızlıkları  aşmanın en iyi yolu, grup psikoterapileridir. Grup psikoterapileri dörtte bir oranında daha ucuzdur. Dahası, grup psikoterapilerinin bireysel terapiden daha olumlu sonuçlar verdiğini gösteren araştırmaların sayısı azımsanmayacak kadar çoktur.

Alanda seans fiyatları ne kadardır?

Şu gün itibari ile (21 Eylül 2015), seans ücretleri 100 TL ila 500 TL arasında değişmektedir. 100 TL den düşük bulmak pek mümkün olmamakla birlikte belediyeler, sosyal yardım kuruluşlarında ücretsiz psikoterapi görmek de mümkündür. Ortalama 150-300 arası ücretlendirmeler sıklıkla karşınıza çıkacaktır.

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Share the joy