Blog

Çift Terapisi 50 Saat Uygulamalı

PAKET PROGRAM 4 Rasyonel Duygucu Davranışçı ve Bilişsel Davranışçı Terapi’de İlişki ve Çift Terapisi & Çoklu Danışmanlık Dinamikleri 50 Saatlik Program Uygulamalı ve Süpervizyonlu   27 OCAK 2018     11 ŞUBAT 2018 17 MART 2018 21 NİSAN 2018 12Read More

Ankara Paket 5

Ankara’daki çalıştaylarımız için lütfen tıklayınız.

ZEKAYA TEMEL YAKLAŞIMLAR

ZEKAYA TEMEL YAKLAŞIMLAR Psikologlara göre zeka dünyayı anlama,mantıklı düşünme ve zorluklarla karşılaşıldığında kaynakları etkili kullanma kapasitesidir. Bu tanımda gösterildiği gibi zekanın belli bir konuda olduğunu fark etmelerine rağmen, araştırmalar bu anlayışın gerisinde kalmıştır;zekanın aslında ne olduğu ve nasıl ölçüldüğü henüzRead More

Share the joy