Blog

Çarpık Kentleşmenin Psikolojiye Etkisi

Çarpık Kentleşmenin Psikolojiye Etkisi ÇEVRE PSİKOLOJİSİ VE ÇARPIK KENTLEŞMENİN PSİKOLOJİYE ETKİLERİ Yazar: Şeyda Yaman Çevresel psikoloji, psikolojinin çevre ve insan davranışı arasındaki ilişkiyi inceleyen alt alanıdır. Her bir problem yalnız çevre kaynaklı olamayacağından, insan ve onun fiziksel ortamları arasındaki etkileşimlerininRead More

Güncel Makaleler

Güncel Makaleler

Share the joy