Blog

Boşanma ve Çocuk

Boşanma, günümüz toplumlarında sıkça yaşanılan toplumsal bir olaydır. Çocuklu eşlerin evlilik birliğini sona erdirmeleri, ailede en fazla çocukları etkilemektedir. Yapılan araştırmalar, çocukların problemli bir aile ortamında yaşamayı anne-babalarının boşanmasına tercih ettiklerini göstermektedir. Eşlerin boşanması kaçınılmaz ise, çocuklarının bu durumdan enRead More

dikkat eksikliği ve hiperaktivite

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite  Psikologlar ve Psikolojik Danışmanlar için Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite   Yapısal sürecini öğrenmek, kontrol edebilme yollarının incelenmesi İçerik: Çocukların temel özellikleri Çocuklara yaklaşma ve iletişim becerileri Kontrol Yöntemleri Kazanım:  Dikkat eksikliğini tanıyabilme, çocukları destekleme, beceri ve uyumlarınıRead More

otizm

Otizm Psikologlar ve Psikolojik Danışmanlar için   Otizm  Yapısal sürecini öğrenmek, kontrol edebilme yollarının incelenmesi İçerik: Otizm nedir? Otizmli çocukların temel özellikleri Otizmli çocuklarla yaşama ve iletişim becerileri Otizmli cocukları tanıyabilme, destekleme, beceri ve uyumlarını geliştirebilme Kazanım: : Otizmli cocukları tanıyabilme, destekleme,Read More

Share the joy