Blog

Sahte Psikolog İhbar Hattı

Sahte Psikolog İhbar Hattı Bilindiği üzere “psikolog” yahut “klinik psikolog” unvanlarını sahip olmadığı halde kullanan “SAHTE PSİKOLOGLARIN” mesleğimize ve kişilerin ruh sağlığına yönelik saldırıları son yıllarda artarak devam etmektedir. Söz konusu kişiler maddi çıkar sağlamak maksadıyla sahip olmadıkları psikolog/klinik psikologRead More

Online Terapiler

Online Terapiler Son yıllarda tüm dünyada internet kullanıcı sayısı önemli ölçüde artmıştır ve bununla beraber internet aracılığıyla gerçekleştirilen psikolojik danışmanlık hizmetlerinin sayısı da artmaktadır (Collie, Mitchell, ve Murphy, 2000). Casey (1995) genç ve yetişkin danışmanlığı, Gray (1997) okul danışmanlığı, HartmanRead More

Online Psikolojik Danışmanlık

  Skype üzerinden Online Danışmanlık Skype adresimiz: muratkaanny Psikolog Dr. Murat Artıran Ph.D., Certified REBT  & CBT Supervisor and Trainer, REBT&CBT Researcher, AEI*, ABCT** ve APT*** üyesi, Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi Uygulamacının Klavuzu isimli kitabın Türkiye Editörü  Skype: muratkaanny  Read More

Share the joy