Online Terapiler

Online Terapiler

Son yıllarda tüm dünyada internet kullanıcı sayısı önemli ölçüde artmıştır ve bununla beraber internet aracılığıyla gerçekleştirilen psikolojik danışmanlık hizmetlerinin sayısı da artmaktadır (Collie, Mitchell, ve Murphy, 2000).

Casey (1995) genç ve yetişkin danışmanlığı, Gray (1997) okul danışmanlığı, Hartman (1998) eğitim ve karar destek sistemi, Kruger, Cohen, Marca, ve Matthews (1996) grup sorunlarının çözümü, Barak ve Safir (1997) ve Cooper (1998) cinsellik eğitimi alanında internet kullanımının katkıları üzerine çalışmalar yapmışlardır (Barak, 1999). Terapötik müdahale için internet kullanımının ABD’deki kökeni ise 1995 yılındaki ilk “soru-cevap” hizmetlerine dayanmaktadır (Grohol, 1998).

Ülkemizdeki uygulamalarda ise “online terapi” kavramının ön plana çıktığı ve bu uygulamayı yapanların genellikle psikologlar ve az sayıda psikiyatristler olduğu görülmektedir. Uygulamanın etik kurallarının belirlenmesi için yönetmelik bazında ilk ciddi çalışma Türk Psikologlar Derneği tarafından yapılmıştır (Türk Psikologlar Derneği, 2004).

Güncel psikolojik tedavi uygulamaları arasında her geçen gün trendi yükselen online terapi ve online psikolog uygulama siteleri gerek ücretleri gerekse ulaşım kolaylığı sayesinde terapiye ihtiyaç duyanlara muhteşem bir terapi deneyimi sunmaktadır. Yurt dışında ve Türkiye’de merak uyandıran uzaktan psikolojik yardım ve danışma uygulamaları psikologlar, akademisyenler ve psikolojik yardım ihtiyacı olanlar tarafından önemli bir ilgi görmektedir. Önceleri bu tür uygulamaları desteklemeyen uzmanların olumsuz tepkileri son yıllarda oldukça azalmıştır. Çünkü yapılan çalışmalar internet tabanlı psikolojik danışmanın bir çok sorunun çözümünde yüz yüze yapılan danışma kadar etkili olduğunu göstermiştir.

Online terapi mekansal farklılık dışında yüz yüze terapi ile yöntemsel açıdan bir farklılık göstermemektedir. Yüz yüze terapilerde uygulanan bilişsel davranışçı terapi, varoluşçu terapi, destekleyici psikoterapi gibi ekollar online terapi ile de rahatlıkla uygulanabilmektedir.

Hatta özellikle bilişsel davranışçı terapi hastalara ve danışanlara yazılı materyallerin öğretilmesini de içerdiği için online terapide daha etkili bir öğrenme süreci oluşturmaktadır. Her iki terapi uygulamasında da belirli bir süre vardır, belirli bir ücret uygulanır, haftalık veya günlük görüşme aralıkları vardır, takip görüşmeleri yapılır.Sağlık hizmetlerinde bir bütün olarak gerek toplum için gerekse tek tek bireyler için düşük maliyetle hizmet vermek sağlık hizmetlerinin önemli bir yönüdür. Psikolojik tedavilerde maliyetleri en aza indirmenin yollarından biri terapist ile hastanın temasını azaltma ve hastanın kendi kendine yardım olanaklarını artırmaktır (Scogin, Jamison ve Gochneaur, 1989).

Bazı kontrollü çalışmaların sonuçlarına göre online terapiler başta anksiyete bozuklukları olmak üzere; Bozkurt, İ. (2013). Psikolojik yardım uygulamalarında yeni trend: Online terapiler. International Journal of Human Sciences, 10(2), 130-146. 141 baş ağrısı, kulak çınlaması, uyku bozuklukları, majör depresyon, panik bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu, sosyal fobi, karmaşık yas durumları, tükenmişlik sendromu ve depresyonda başarılı sonuçlar vermektedir. Psikotik bozukluk öyküsü olanlar, disosiyatif bozukluklar, şiddetli depresyon, intihar düşüncesi olanlar, alkol veya madde bağımlılığı olanlar, 18 yaşın altındakiler ile devam eden başka bir psikolojik tedavisi olanlar için ise uygunluğu konusunda görüş birliği yoktur ve yeterli olduğu söylenememektedir.

Related Articles

Güncel Makaleler
admin1 @ 2019-02-06 11:38:44
Güncel Makaleler
admin1 @ 2019-02-06 11:31:34
Belgelendirmeler
admin1 @ 2018-11-29 15:13:37

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Share the joy