Güncel Makaleler

Burada yer alan bütün makalelerin hakları Rasyonel Psikoloji – Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Yetkili Merkezi’ye aittir. İzinsiz kullananlar için yasal takip süreci başlatılır. Kısmi alıntı yapmak için izin alınız (alıntılar 100 kelimeyi geçemez ve alıntı yapacak olan kişi kaynakça göstermek zorundadır).

İzin almak için bize e-mail ile başvurabilirsiniz.

info@rasyonelpsikoloji.com

Lütfen e-mailinizde İsim-soyad-telefon ve makale başlığını yazınız.

Ergenler ve Bilişsel Yaklaşım

Yazar: Dr. Murat Artıran Ergenlik, diğer alanlarda olduğu gibi, bilişsel gelişimin üst düzeyde gerçekleşmeye başladığı, bireyin, soyut düşünme kapasitesinin sınırlarını zorladığı ve yaşama, insanlara ve kendisine dair belirli inançları geliştirmeye en açık olduğu dönem olarak ifade edilebilir. Dolayısıyla bu dönem, bilişsel şemaların da oluşmaya başladığı dönem olarak dikkati çekmektedir (Erikson, 1964, 1968). Buna göre bu dönemdeki ...

Çocuklarla Psikoterapide Gözlem ve Görüşme Teknikleri

Yazar: Dr. Murat Artıran Çocuklarla Psikoterapide Görüşme nedir, temel seçenekler nelerdir? Çocuklardaki gelişimsel düzeylerinin, duygudurumlarının, bilişsel yapılarının, davranışlarının, sosyal ve okul durumlarının, günlük hayatta bulunanların, ilgi duyduklarının, (varsa) anormalliklerinin, (varsa) sorunlarının, aile iletişiminin, başlangıç ​​başa çıkma kabiliyetlerinin ve kuruluşunun, seviye düzeyinin ve düzeyini, diğer özel amaçlarda kullanılır. Bilgi toplama, öğrenme kendi kişisel perspektiflerini görmek ve güvenini kazanmak için ...

Kendinizi nasıl mutlu edersiniz

Kitap Özeti Derleyen Dr. Murat Artıran Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi perspektifinde Kendinizi nasıl mutlu edersiniz İster miydiniz? Size mutluluğu getirecek düşünce yapılarına kavuşmayı.. Güçlükler karşısında daha az engellenmiş hissetmeyi.. Aşırı kaygı, öfke, aşırı üzüntü, kendine acıma duygularıyla baş etmeyi.. Bu kitap danışanlar için Dr. Albert Ellis’in kaleme aldığı !kendine yardım’ kitabıdır. Kişisel gelişim kitabı gibi algılanmamalıdır. Bu kitap ‘…..,başınıza gelen ya da sizin ortaya ...

Psikoterapi Yaklaşımları

Giriş Bir profesyonelin terapi yaklaşımı veya “psikoterapötik yönelimi” therapist kadar kişisel olabilir. Çoğu terapist birçok yaklaşımı öğrenir ve sonrasında bir tanesinde uzmanlaşır. Bu eğitim terapistin kişiliği ve eğitimi gördüğü kültürel çevresiyle etkileşim halinde gelişir. Bununla birlikte, kabul edilmiş bazı yaklaşımlar bulunmaktadır ve daha fazlası da geliştirilmektedir. Yeni yaklaşımların çoğu, gerçekten yeni elementler eklemekten çok, zaten olan ...

Akılcı (Rasyonel) Duygucu Öz Belirlenim Ölçeği

Ergenler için Akılcı (Rasyonel) Duygucu Öz Belirlenim Ölçeği Adob_yonerge ve olcek_muratartiran_rasyonel psikoloji_bilissel davranici terapi_rasyonel terapi olcek İngilizcesi: RESD-A English   Türkçe Kaynak: Artiran, M. (2015). Rasyonel (Akılcı) Duygucu Davranışçı Kuram Ve Öz-Belirlenim Kuramı Çerçevesinde Yeni Bir Ölçek: Akılcı-Duygucu Öz-Belirlenim (ADÖB) Ölçeği’nin Geliştirilmesi – Doktora Tezi. İstanbul Arel Üniversitesi. Yayınlandı. Orijinal Kaynak: Ölçek ICCP 2017, The 9th International Congress of Cognitive Psychotherapy Kongresi’nde sunulmuştur. ...

Çarpık Kentleşmenin Psikolojiye Etkisi

ÇEVRE PSİKOLOJİSİ VE ÇARPIK KENTLEŞMENİN PSİKOLOJİYE ETKİLERİ   Yazar: Şeyda Yaman   Çevresel psikoloji, psikolojinin çevre ve insan davranışı arasındaki ilişkiyi inceleyen alt alanıdır. Her bir problem yalnız çevre kaynaklı olamayacağından, insan ve onun fiziksel ortamları arasındaki etkileşimlerinin incelenmesi ve bu etkileşim süreci boyunca bireyin çevreyi değiştirirken, çevrenin de onun davranış ve deneyimlerini değiştirmesini ele alır. Çevre Psikolojisi; insanın ...

İrrasyonel İnanışlar (Akılcı Olmayan İnançlar)

İrrasyonel İnanışlar   Yazar: Yrd. Doç. Dr. Murat Artıran Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi’de ‘B’yi oluşturan yani düşünce sistemimizde psikolojimizi belirleyen en yakınsal ! bilişsel süreçler ‘irrasyonel inanışlar’ olarak tanımlanır. Bunlar psikolojik rahatsızlıkların en önemli sebeplerindedir. Dört tip irrasyonel (akılcı olmayan) inanış vardır: Aşırı Talepkarlık Felaketleştirmek/Berbatlaştırmak Rahatsız Olmaya Katlanamamak Kendini veya diğerlerini veya hayatı Değersizleştirmek (Global derecelendirme) İşte bu irasyonel inanışlardan bazıları Mutlaka herşeyi mükemmel ...

Rasyonel Terapi’nin çeşitli adları

Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ülkemizde bugüne kadar birçok isimle anılmıştır. Tezlerde ve kitaplarda kullanılan isimleri sizler için derledik. İlk iki isim bizim Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi’ndeki eğitimlerimizde ve çalışmalarımızda kullandıklarımızdır: Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi Rasyonel Terapi Akılcı Duygulanım Davranışçı Terapi Rasyonel Emotif Terapi Akılcı-Duygusal Davranışçı Yaklaşım Akılcı Duygusal Terapi Düşüncel Duygulanımcı Davraşçı Terapi Düşünsel Duygulanımcı Davranış Terapisi Didaktik Terapi Akılcı Duyuşsal Terapi   İngilizcesi: Rational Therapy Rational Emotive ...

Bilişsel Davranışçı Terapi Tekniklerinin Kanser Hastalarında Etkinliği

Özet Depresyon ve anksiyete kanser hastalarında genellikle eşlik eden en önemli psikopatolojik hastalıklar olarak kabul edilir ve kanser hastalarının yaklaşık üçte birinde görülür. Alan yazında yapılan çalışmalar cinsiyet, yaş, eğitim seviyesi gibi hasta özelliklerinin ve nüks, hastalık evresi, metastaz gibi hastalıkla ilgili özelliklerin kanser hastaları arasında görülen anksiyete ve depresyon ile ilişkili olduğunu belirtmiştir. Bilişsel Davranışçı ...

Mevlana Penceresinden Bilişsel Terapiler

Özet Psikoterapi kişilerin yaşadıkları duygusal çatışmaları çözümlemeyi, ruh sağlıklarının geliştirilmesi ve korunmasını amaçlayan tekniklerin genel adıdır. Psikoterapide iyileştirici en önemli unsurlardan biri ilişkidir. Terapistin hastayı anlaması, hastanın terapisti anlaması en temel gerekliliktir. Bu nedenle psikoterapötik müdahalelerde etkili olabilmek için o kişinin geçmişi, kültürü, inancı gibi bazı kavramları göz önünde bulundurarak lisanı kullanmak gerekir. Zengin bir kültüre ...

Share the joy