Psiko- Eğitim Merkezli Grup Psikoterapileri

Merkezimizde düzenlenecek olan grup terapilerine herkes katılabilir. Merkezimizdeki grup terapilerin amacı psikolojik eğitim vermek, katılımcıları belli başlı beceriler kazanmaları için yönlendirmek, onlara destek olmak, katılımcılardan diğerlerinin de katılımıyla ortak bir motivasyon sağlamaktır.

Ücreti bireysel terapilere göre oldukça düşük olan grup terapileri, bireysel terapiler kadar etkilidir. Bunu bilimsel araştırmalar bu şekilde kanıtlarla göstermişlerdir. Grup terapileri ekonomik oldukları için, bazı rahatsızlıklarda bireysel terapilerden daha etkili oldukları için, birçok rahatsızlıkta da eşit düzeyde etkili oldukları için tüm dünyada oldukça sık başvurulan bir yöntemdir.

Grup terapilerinde bazı kurallar geçerlidir: Grubu bir terapist yönetir, herkese yardımcı olmak için eşit davranır, diğerlerinin ortak bir yardımlaşma ve destek olma merkezinde birleşmesini sağlar, terapist psikolojik eğitim verir-öğreticidir, gruplarda yer alanlar dışarıda görüşemezler, katılımcıların gizlilikleri esastır – kimse diğer kişinin özel durumlarını dışarda anlatamaz, verilen ödevleri ve uygulamaları kendi gelişimleri için yapmak durumundadırlar, sadece dinleyici-pasif durumda olamazlar, gruplar en az 3 kişiden oluşur, ideal katılımcı sayısı 8’dir, maksimum 10’dur. Merkezimideki grup terapilerinde genel olarak psiko-eğitim ağırlıklıdır. Örnek gruplar şunlardır:

 • İletişim becerileri
 • Performans kaygısı
 • Depresyon
 • Çekingenlik
 • Sosyalleşme sorunları
 • Varlıksal-Anlamsal çıkmazlar
 • Anksiyete-Kaygı-Endişe
 • Yalnızlık
 • İlişkiye girememe-partner bulamama
 • Ekonomik sıkıntılar
 • İlişki problemleri

Gruplara katılmak istiyorsanız Tel: 0 212 327 02 33 numarasından bize ulaşın ve adınızı yazdırınız.

Related Articles

Psikoterapi Türleri
admin1 @ 2018-06-20 10:28:08
Sahte Psikolog İhbar Hattı
admin1 @ 2018-06-18 11:08:31
Online Terapiler
admin1 @ 2018-06-08 11:56:13
Online Psikolojik Danışmanlık
admin1 @ 2018-06-04 18:19:40

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Share the joy