İstanbul
İlkbahar Tüm Testler Programı 2018
MMPI, Objektif Testler, Wisc-R, Standford, Görüşme Teknikleri, Çizim Analizleri
Hemen Kayıt Ol

Event Start Date:
Event End Date:
Event Venue:
...istanbul...

 

 

İLKBAHAR 2018

TÜM TESTLER PAKET

3-4 MART 2018’de

Objektif Testler ile başlıyor

MMPI, Objektif Testler, Wisc-R, Standford, Görüşme Teknikleri, Çizim Analizleri

‘UYGULAMA VE SÜPERVİZYON AĞIRLIKLI PROGRAM’

(10 gün)

 


Tüm Objektif Testler

WISC-R


MMPI


Çocuklarla Psikoterapide (Demonstrasyonlu ve Uygulamalı) Görüşme Becerileri ve Gözlem Teknikleri ve Tedavide Sistematik Bilgi Toplama


 Çocuk Resimlerinin Analizi


Stanford Binet Zeka Testi


Ön kayıt formu:


1. Çalıştay

Çocuklar için Objektif Testler Çalıştayı (3-4 Mart 2018)
AGTE Ankara Gelişim Tarama Envanteri
Bender Gestalt Testi
Metropolitan Okul Öncesi Olgunluk Testi
Good-Enough Harris Bir Adam Çiz Testi
S.D. Porteus Labirentler Testi
PEABODY Resimli Kelime Tanıma Testi
Gessel Gelişim Figürleri Testi
Cattel Zeka Testi
Frostig Gelişimsel – Görsel Algı Testi
Kent Egy Testi
Çalıştay Süpervizörleri: Uzm. Klinik Psikolog Rüya Dilara Yıldırım ve Uzm. Klinik Psikolog Büşra Karakoç Güzel
Çalıştay Direktörü: Yrd. Doç. Dr. Murat Artıran
Tek başına bu çalıştayın ücreti: 500 TL + KDV (Çalıştay materyali dahildir, Testler dahildir)

2. Çalıştay: 10-11 Mart 2018

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R) (10-11  Mart 2018)

Çalıştayın İçeriği: Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği’nin içeriği, tarihçesi, kullanım amaçları ve alanları, uygulanışı, yönergenin öğretilmesi, sonuçlarının psikopatoloji alanında kullanımı ve yorumlarının rapor haline getirilmesi.

Kursun Hedefleri: Katılımcıların; 6-16 yaş arası çocuklar için uygulanan bu zeka testini uygulama ve raporlama aşamalarını  uygulayabilir olmasıdır.  Test; 6 sözel, 6 performans olmak üzere 12 alt testten oluşmaktadır. Test sonucunda bireyin sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü yani üç IQ puanı elde edilir.

Çalıştay sırasında testin;
*Niçin Uygulandığı
*Görüşme Teknikleri
*Klinik Gözlemler ve vaka örnekleri  de paylaşılacaktır.
Katılımcılar böylece uygulama, değerlendirme ve rapor yazmada yeterlilik düzeyine ulaşacaktır.

Eğitmen: Uzm. Klinik Psikolog Rüya Dilara Yıldırım ve Uzm. Klinik Psikolog Büşra Karakoç Güzel

Eğitim Direktörü: Yrd. Doc. Dr. Murat Artıran

Tek başına bu çalıştayın ücreti: 450 TL + KDV (Çalıştay metaryeli dahildir, Çanta dahil değildir; çanta almak isteyenlerin çalıştaydan1 hafta önce bize bildirmesi gerekmektedir)

3. Çalıştay: 17-18 Mart 2018

MMPI Kişilik Envanteri (17-18 Mart 2018)

Çalıştayın Amacı: Kişilik özellikleri ve psikopatolojiyi belirlemede kullanılan MMPI testini etkin bir şekilde kullanmayı öğrenmek, uygulama ve raporlamada yetkin olmak. Çalıştay kapsamında çalıştayda elde edilecek bilgiler doğrultusunda katılımcılara aşağıda yer alan başlıklar çerçevesinde MMPI uygulama, yorumlama ve raporlama becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Yetişkinlere uygulanmakta olan bu test özel klinikte, danışmanlık merkezlerinde, hastanelerde, adalet bakanlığında ve çeşitli özel kurumlarda tanı koyma, değerlendirme, terapi sürecine yön verme ve yönlendirme amacı ile kullanılabilmektedir.

Çalıştaya Kimler Katılabilir: Mezun ve üniversite son sınıfta bulunan Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Psikoloji Yüksek Lisans /Doktora Mezunları, Aile Danışmanlığı belgesı alanlar ve bu alanlarda öğrenci olanlar . Diğer lisans mezunları aldıkları çalıştay ve çalıştıkları alan hakkında bilgi vererek çalıştaya katılabilirler.

MMPI Nedir? MMPI Kişilik Testi hangi alanlarda ve kimlere uygulanır?

MMPI testi Türkiye ‘de standardizasyonu yapılmış kişilik özelliklerini belirlemede en çok kullanılan testidir. Nevrotik ve psikotik testleri toplam 10 alt testten ve 3 geçerlilik skalasından oluşmaktadır. 566 sorunun bulunduğu MMPI testi ihtiyaç duyulduğunda 16 yaş ve üzerindeki kişilere uygulanabilmektedir.

MMPI kişilik testi yaygın olarak psikiyatri kliniklerinde şu teşhisleri koymada kullanılır:

 • Depresyon
 • Hipokondriazis(Hastalık hastalığı)
 • Karı (konversiyon)
 • Psikotik sapma
 • Kadınlık-erkeklik(cinsel tercik ve eğilimler)
 • Paranoya(Şüphecilik)
 • Psikasteni(Saplantı-Takıntı)
 • Şizofreni
 • Hipomani (Duygu durum bozukluğu, öfke patlaması gibi)
 • Sosyal içe dönüklük (çekingenlik)

Çalıştayın İçeriği:

 1. Minnesota Çok yönlü Kişilik Envanteri’nin (MMPI) kuramsal içeriği;
 • MMPI’ın geliştirilme amacı ve süreci; psikometrik özelliklerinin aktarımı
 • MMPI’ın avantaj ve sınırlılıklarının vurgulanması
 • Türkiye standardizasyon çalışmasının aktarımı
 1. MMPI’ın Uygulanması
 • Testin uygulanmasına ilişkin gereklilikler (kimlere, hangi fiziksel koşullarda uygulanacağı, kimlere uygulanamayacağı)
 • Test görüşmesinde ve test sürecinde dikkat edilmesi gerekenler hususlar
 • Gözlemlerin nasıl yorumlanacağına yönelik bilgiler
 1. Minnesota Çok Yönlü kişilik Envanteri (MMPI) :
 • Geçerlilik ve klinik alt ölçeklerin tanıtılması
 • Geçerlilik profilleri
 • İkili Yükselme Tipleri
 • Psikotik Profiller
 • Sınırda profiller
 1. MMPI’ın Yorumlanması
 • Profil çıkarmanın gerekli koşulları
 • Örnek cevap anahtarı üzerinden uygulamalı olarak profil oluşturulması
 • Daha önceden uygulanmış olan ve kursun çalıştaycıların tarafından sağlanan örnek profiller üzerinden gidilerek geçerlik alt ölçeklerini tek tek ve bütünü ile ele alma
 • Klinik alt ölçeklerde yükselen ve alçalan ölçekleri yorumlama
 • İkili, üçlü yükselmeleri yorumlama
 • Geçerlik ve klinik alt ölçek bulgularını birlikte ele alarak profili bütünü ile yorumlama
 1. Profilin Raporlaştırılması
 • Raporlaştırmada izlenecek yol
 • Hangi bilgilerin nasıl kullanılacağı, bu bilgilerin nasıl ifade edileceği
 • Profilde belirlenen bulguların yazılı rapora dönüştürülmesi
 • Örnek raporlar üzerinde çalışma

Eğitmen: Uzm.Klinik Psikolog Büşra Karakoç Güzel, Uzm. Klinik Psikolog Rüya Dilara Yıldırım

Eğitim Direktörü: Yrd. Doc. Dr. Murat Artıran

Tek başına bu çalıştaycının ücreti: 400 TL + KDV (Çalıştay metaryeli dahildir, Kitapçıklar dahil değildir)

4. Çalıştay: 24-25 Mart 2018

 

Çocuklarla Psikoterapide (Demonstrasyonlu ve Uygulamalı) Görüşme Becerileri ve Gözlem Teknikleri ve Tedavide Sistematik Bilgi Toplama (24-25 Mart 2018)

Gözlem Teknikleri ve Uygulamalı Çalışmalar

Çalıştayın amacı:  üç amacı vardır:

 • Çocuk ve ergenlerde görüşmelerde pratik bilgiler kazandırmak, yararlı ve etkin teknikler öğretmektir.
 • Gözlem tekniklerinin önemine işaret etmek ve bu teknikleri uygulamalı olarak öğretmektir
 • Bilgi toplamada sistematik ve kapsamlı bir yöntem kullanmasını öğretmektir.

Not: Çalıştay Uygulama Odaklıdır: Yüzde 30 anlatım, yüzde 30 videolar, yüzde 10 demonstrasyon ve yüzde 30 uygulamalar şeklinde gerçekleştirilir.

Çalıştay kimler içindir? Alanda çalışan psikologlar, psikolojik danışmanlar, lisans 4. Sınıf ve yüksek lisans öğrencileri, okul psikologları,

Görüşme Teknikleri ve Uygulamalı Çalışmalar

 • Çocuklarla  ve Ergenlerle Psikoterapide Görüşmenin Esasları
 • Görüşme Tekniklerinin Kullanımı
 • Çocuklarla Görüşmede Motivasyonun Sağlanması
 • Güvenin Oluşturulması, Yalan ve İsteksizlik durumlarında yapılması gerekenler
 • Aile ile Görüşmede dikkat edilecek unsurlar
 • Soru sorma tarzları
 • Oyun ortamını kullanarak görüşme
 • Görüşmelerin tedavi için yorumlanması
 • Raporlaştırma

Tedavide Sistematik Bilgi Toplamak 

 • Çocuk ile Görüşmede Sistematik Bilgi Toplama ve Değerlendirme
 • Aile ve öğretmenle çalışırken bilgi toplamak
 • Kapsamlı ve etkin bilgi toplama yöntemleri

Gözlem Tekniklerinin Uygulamalı Çalışmalar

 • Gözlem Tekniklerinin ve Uygulamalı -Videolarla- Anlatımı
 • Gözlem Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 • Aile ve Öğretmenle Birlikte Çalışırken Tekniklerinin Kullanılması
 • Gözlem tekniklerinden toplanan bilgilerin yorumlanması ve tedavide kullanılması

Süpervizör: Yrd. Doç. Dr. Murat Artıran

Tek başına bu çalıştayın ücreti: 400 TL + KDV (Çalıştay metaryeli dahildir)

5. Çalıştay: 31 Mart 2018

 

Çocuk Resimlerinin Analizi (31 Mart 2018)

Çalıştayda çocuk resimlerinin analizi 3 aşamada öğretilecektir:

 1. Çocuk Resimlerindeki Olguların Tanımlanması
 2. Bağlantıların ve Bütünlük Oluşturan Figürlerin Analizleri
 3. Genel Yorumlanma

Süpervizör: Uzm. Psik. Dan. H. Mehmet Artıran

Çalıştay Direktörü. Yrd. Doc. Dr. Murat Artıran

Tek başına bu çalıştayın ücreti: 350 TL + KDV (Çalıştayın metaryeli dahildir)

 

6. Çalıştay: 2-8 Nisan 2018

Stanford Binet Zeka Testi Çalıştayı  (2-8 Nisan 2018)

Stanford Binet Zeka Testi hem üstün yetenekli çocukların hem de zihinsel engelli bireylerin tespit edilmesinde kullanılan bir zeka testidir. Stanford binet zeka testi yaş aralığı, 2-16 yaşlarıdır. En küçük 2 yaşına girmiş çocuklar en büyük ise 16 yaşını bitirmemiş çocuklara uygulanabilir. Toplam 30 alt test çeşitli yaş aralıklarında uygulanmaktadır.

Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zekâ testidir. Uygulama sonucunda bireye ait zekâ yaşı ve zekâ bölümü elde edilmektedir. Süreye dayalı bir test değildir. Stanford Binet Zeka Testi sonrası çocuğun genel bir zeka değeri ortaya çıkar. Bu zeka değerini ortaya çıkartan birçok bileşen vardır. Bu bileşenler testin kendi içindeki alt testleridir. Bunlar: Sözel akıl yürütme, sözcük dağarcığı, kavrama, saçmalıklar, sözel ilişkiler, soyut/görsel akıl yürütme, örüntü analizi, kopyalama, matrisler, kağıt kesme ve katlama, niceliksel akıl yürütme, nicelikler, sayı dizileri, kısa süreli bellek, boncuk belleği, cümle belleği, sayı belleği, nesne belleğidir.

Eğitimenler: Uzm. Klinik Psikolog Rüya Dilara Yıldırım ve Uzm. Klinik Psikolog Büşra Karakoç Güzel Asistan: Uzm. Psikolog Günseli Aşar
Eğitim Direktörü: Yrd. Doc. Dr. Murat Artıran
Tek başına bu çalıştayın ücreti: 450 TL + KDV (Çalıştayın metaryeli dahildir, Çanta ve Kitapçıklar dahil değildir; çanta almak isteyenlerin çalıştaydan 1 hafta önce bize bildirmesi gerekmektedir)

 

Ödemeler ve Koşullar

Toplam Süre:  10 gün

 

 

Kimler Katılabilir:
Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinin 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri, mezunları, bu bölümlerin yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve mezunları katılabilir.

Toplam ücret: 2100 TL + KDV

 

Tel: 0 212 327 02 33
Mobil: 0 (546) 567 34 20

Kayıt ve Kontenjan


Eğitim Kayıt Sayfası

Ön kayıt formu:


Kayıt aşamasında 1 belge: Tüm katılımcıların ücret ödemeden önce

 • öğrenci belgelerini veya
 • öğrenci kimlik kartlarını (mezunlar için eski kimlik kartları kabul edilir) veya
 • diploma fotoğraflarını (güvenliğiniz için fotoğrafta sayı ve numara görünmesine gerek yoktur, isim ve üniversite ismi yeterlidir.)

Cep: 0546 567 3420 no’lu (Nursu hanım) telefona WhatsApp uygulamasından fotosunu atmaları gerekmektedir.

Ödeme sonrası dekont fotosu: Ücret yatırıldığında info@rasyonelpsikoloji.com  adresine veya  Cep: 0546 567 3420 no’lu telefona WhatsApp uygulamasından fotosunu atmaları gerekmektedir.

Sınırlı kontenjan: Katılımcı sayısı sınırlı olduğu için çalıştay ücreti bankaya yatırılmadan önce Tel: 0212 327 0233 veya Cep: 0546 567 3420 numaralı telefonlardan bilgi alınmalıdır.

Kontenjan: 14 öğrenci ile sınırlıdır.

Kalan Kontenjan: 8

Verilecek Belge

Katılımcı Belgeleri ve Sertifika hakkında:

Rasyonel Psikoloji – Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi Uygulamacı Belgesi

 

 

Comments are closed.

Share the joy