PROGRAM 5
Rasyonel Psikoloji & Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliği ile
TESTLER VE KLİNİK DEĞERLENDİRME

Objektif Testler & Psikolojik Testler & MMPI & Hacetttepe KE & Çocuk Resimlerinin Analizi
Çocuklarla Gözlem & Görüşme Teknikleri

Event Start Date:
Event End Date:
Event Venue:

Cocuk Testleri egitimi Yildiz Teknik ve Rasyonel Psikoloji murat artiranPaket Programı

rasyonel-psikoloji-logo-site
yildiz-teknik universitesi-surekli-egitim merkezi rasyonel psikoloji -albert elli enstitusu-murat artiran

Rasyonel Psikoloji & Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliği* ile

 

‘UYGULAMA VE SÜPERVİZYON AĞIRLIKLI PROGRAM’

(6 Hafta sonu)

* (Sertifikalarda Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Rasyonel Psikoloji – Albert Ellis Enstitüsü amblemleri olacaktır. HKE ve Wisc-R Sertifikaları Rasyonel Psikoloji – Albert Ellis Enstitüsü olarak verilecektir)


MMPI


 Hacettepe Kişilik Envanteri (HKE)*


 Tüm Objektif Testler


Psikolojik Testler

(Çocuklarda Depresyon, Anksiyete, Tutum ve İnanışlar, Duygudurum, Ergenler için Rasyonel Duygucu Öz Belirlenim Ölçeği )


 Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R)* + Uygulama ve Süpervizyon


Çocuklarda Psikoterapide Gözlem & Görüşme Teknikleri – Uygulamalı


 Stanford Binet Zeka Testi


 Çocuk Resimlerinin Analizi

(Tanımlanması, Analizleri ve Yorumlanması)


Programın Bitiminde 1 Tam Gün Telafi ve Etüt Eğitimi


 İLETİŞİM NUMARALARI

Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız-SEM
Merkez Yerleşim N-Blok Agavat Binası
Yıldız 34349 Beşiktaş İstanbul

Telefon ve Faks
(212) 236 8570
(212) 383 3145 – 3146 – 3147
Faks: (212) 383 31 49

sem@yildiz.edu.tr

http://sem.yildiz.edu.tr/iletisim

RASYONEL PSİKOLOJİ

Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Şubesi

Abbasağa Mh. Yıldız Cd. Nesteren Apt. 61/4 Beşiktaş/İstanbul   Türkiye 34353

Tel: 0 (212) 327 02 33  (0 212 327 0 AEE) / Fax: 0 (212) 327 02 34

http://www.rasyonelpsikoloji.com
http://en.rasyonelpsikoloji.com
info@rasyonelpsikoloji.com

İçerik

‘UYGULAMA VE SÜPERVİZYON AĞIRLIKLI PROGRAM’

MMPI 

Hacettepe Kişilik Envanteri (HKE)

Tüm Objektif Testler

Psikolojik Testler

(Çocuklarda Depresyon, Anksiyete, Tutum ve İnanışlar, Duygudurum)

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R) + Uygulama ve Süpervizyon

Çocuklarda Psikoterapide Gözlem & Görüşme Teknikleri – Uygulamalı

Stanford Binet Zeka Testi

Çocuk Resimlerinin Analizi

(Tanımlanması, Analizleri ve Yorumlanması)

Programın Bitiminde 1 Tam Gün Telafi Eğitimi

Eğitimciler:

Uzm. Psikolojik Danışman Hasan Mehmet Artıran

Uzm. Klinik Psikolog Rüya Dilara Yıldırım

Uzm. Klinik Psikolog Büşra Karakoç Güzel

Uygulayıcı Sertifikalı 2 günlük MMPI ve Hacettepe Kişilik Envanteri Eğitimi 1 Tam gün eğitim 1 Tam gün Uygulama ve Süpervizyon

Eğitim Tarihi: 6-7 Mayıs 2017

Uzm. Psik. Hasan Mehmet Artıran ve Uzm. Klinik Psikolog Rüya Dilara Kuşu


 

Standford Binet Zeka Testi Eğitimi – Uygulamalı – Uygulamalı

Eğitim Tarihi: 13-14 Mayıs 2017

Eğitmenler: Uzm. Klinik Psikolog Rüya Dilara Yıldırım


Uygulamalı Objektif Testler ve Çocuklarla Psikoterapide Kullanılan Depresyon – OKB – Anksiyete Testleri ve Bilişsel Davranışçı Terapi Anketleri

Eğitim tarihi: 20-21 Mayıs 2017 (KPSS sınavı nedeniyle 28 Mayıs 2017 tarihinde bu eğitimin telefasi yapılacaktır)

Eğitmenler:Uzm. Klinik Psikolog Rüya Dilara Kuşu ve Uzm. Klinik Psikolog Büşra Karakoç


Çocuk Resimlerinin Analizi – Uygulamalı

Eğitim Tarihi: 27 Mayıs 2017

Eğitmenler: Uzm. Psk. Dan. Hasan Mehmet Artıran, Uzm. Klinik Psikolog Rüya Dilara Kuşu


Çocuklarla Psikoterapide Gözlem ve Görüşme Teknikleri – Uygulamalı

Eğitim Tarihi: 3-4 Haziran 2017

Eğitmenler: Yrd. Doç. Dr. Murat Artıran


 Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R)

Eğitim Tarihi: 10-11 Haziran 2017

Eğitmenler: Uzm. Klinik Psikolog Rüya Dilara Kuşu ve Uzm. Klinik Psikolog Büşra Karakoç

 


TELAFI GÜNÜ: 18 Haziran 2017

ilan-icin

objektifson

rasyonel-terapi-bilissel-davranisci-terapi-sertifika-besiktas-murat-artiran

1. Hafta

Uygulayıcı Sertifikalı 2 günlük MMPI Kişilik Testi Eğitimi + Süpervizyon (6-7 Mayıs 2017)

Eğitimin Amacı: Kişilik özellikleri ve psikopatolojiyi belirlemede kullanılan MMPI testini etkin bir şekilde kullanmayı öğrenmek, uygulama ve raporlamada yetkin olmak. Eğitim kapsamında eğitimde elde edilecek bilgiler doğrultusunda katılımcılara aşağıda yer alan başlıklar çerçevesinde MMPI uygulama, yorumlama ve raporlama becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Yetişkinlere uygulanmakta olan bu test özel klinikte, danışmanlık merkezlerinde, hastanelerde, adalet bakanlığında ve çeşitli özel kurumlarda tanı koyma, değerlendirme, terapi sürecine yön verme ve yönlendirme amacı ile kullanılabilmektedir.

Eğitime Kimler Katılabilir: Mezun ve üniversite son sınıfta bulunan Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Psikoloji Yüksek Lisans /Doktora Mezunları, Aile Danışmanlığı Sertifikası alanlar ve bu alanlarda öğrenci olanlar . Diğer lisans mezunları aldıkları eğitim ve çalıştıkları alan hakkında bilgi vererek eğitime katılabilirler.

MMPI Nedir? MMPI Kişilik Testi hangi alanlarda ve kimlere uygulanır?

MMPI testi Türkiye ‘de standardizasyonu yapılmış kişilik özelliklerini belirlemede en çok kullanılan testidir. Nevrotik ve psikotik testleri toplam 10 alt testten ve 3 geçerlilik skalasından oluşmaktadır. 566 sorunun bulunduğu MMPI testi ihtiyaç duyulduğunda 16 yaş ve üzerindeki kişilere uygulanabilmektedir.

MMPI kişilik testi yaygın olarak psikiyatri kliniklerinde şu teşhisleri koymada kullanılır:

 • Depresyon
 • Hipokondriazis(Hastalık hastalığı)
 • Histeri(Konversiyon)
 • Psikotik sapma
 • Kadınlık-erkeklik(cinsel tercik ve eğilimler)
 • Paranoya(Şüphecilik)
 • Psikasteni(Saplantı-Takıntı)
 • Şizofreni
 • Hipomani (Duygu durum bozukluğu, öfke patlaması gibi)
 • Sosyal içe dönüklük (çekingenlik)

Eğitimin İçeriği:

1. Minnesota Çok yönlü Kişilik Envanteri’nin (MMPI) kuramsal içeriği;

 • MMPI’ın geliştirilme amacı ve süreci; psikometrik özelliklerinin aktarımı
 • MMPI’ın avantaj ve sınırlılıklarının vurgulanması
 • Türkiye standardizasyon çalışmasının aktarımı

2. MMPI’ın Uygulanması

 • Testin uygulanmasına ilişkin gereklilikler (kimlere, hangi fiziksel koşullarda uygulanacağı, kimlere uygulanamayacağı)
 • Test görüşmesinde ve test sürecinde dikkat edilmesi gerekenler hususlar
 • Gözlemlerin nasıl yorumlanacağına yönelik bilgiler

3. Minnesota Çok Yönlü kişilik Envanteri (MMPI) :

 • Geçerlilik ve klinik alt ölçeklerin tanıtılması
 • Geçerlilik profilleri
 • İkili Yükselme Tipleri
 • Psikotik Profiller
 • Sınırda profiller

4. MMPI’ın Yorumlanması

 • Profil çıkarmanın gerekli koşulları
 • Örnek cevap anahtarı üzerinden uygulamalı olarak profil oluşturulması
 • Daha önceden uygulanmış olan ve kursun eğitimcileri tarafından sağlanan örnek profiller üzerinden gidilerek geçerlik alt ölçeklerini tek tek ve bütünü ile ele alma
 • Klinik alt ölçeklerde yükselen ve alçalan ölçekleri yorumlama
 • İkili, üçlü yükselmeleri yorumlama
 • Geçerlik ve klinik alt ölçek bulgularını birlikte ele alarak profili bütünü ile yorumlama

5. Profilin Raporlaştırılması

 • Raporlaştırmada izlenecek yol
 • Hangi bilgilerin nasıl kullanılacağı, bu bilgilerin nasıl ifade edileceği
 • Profilde belirlenen bulguların yazılı rapora dönüştürülmesi
 • Örnek raporlar üzerinde çalışma

HACETTEPE KİŞİLİK ENVANTERİ (HKE)

 • Uygulanması
 • Değerlendirimesi
 • Yorumlanması
 • Raporun Hazırlanması

 

2. Hafta

Stanford Binet Zeka Testi (13-14 Mayıs 2017)

Stanford Binet Zeka Testi hem üstün yetenekli çocukların hem de zihinsel engelli bireylerin tespit edilmesinde kullanılan bir zeka testidir. Stanford binet zeka testi yaş aralığı, 2-16 yaşlarıdır. En küçük 2 yaşına girmiş çocuklar en büyük ise 16 yaşını bitirmemiş çocuklara uygulanabilir. Toplam 30 alt test çeşitli yaş aralıklarında uygulanmaktadır.

Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zekâ testidir. Uygulama sonucunda bireye ait zekâ yaşı ve zekâ bölümü elde edilmektedir. Süreye dayalı bir test değildir. Stanford Binet Zeka Testi sonrası çocuğun genel bir zeka değeri ortaya çıkar. Bu zeka değerini ortaya çıkartan birçok bileşen vardır. Bu bileşenler testin kendi içindeki alt testleridir. Bunlar: Sözel akıl yürütme, sözcük dağarcığı, kavrama, saçmalıklar, sözel ilişkiler, soyut/görsel akıl yürütme, örüntü analizi, kopyalama, matrisler, kağıt kesme ve katlama, niceliksel akıl yürütme, nicelikler, sayı dizileri, kısa süreli bellek, boncuk belleği, cümle belleği, sayı belleği, nesne belleğidir.

Eğitmen: Uzm. Klinik Psikolog Rüya Dilara Yıldırım

3. Hafta

Uygulamalı Objektif Testler ve Çocuklarla Psikoterapide Kullanılan Depresyon – OKB – Anksiyete Testleri ve Bilişsel Davranışçı Terapi Anketleri + Süpervizyon (20-21 Mayıs 2017)  (KPSS sınavı nedeniyle 28 Mayıs 2017 tarihinde bu eğitimin telefasi yapılacaktır)

AGTE Ankara Gelişim Tarama Envanteri
Bender Gestalt Testi
Metropolitan Okul Öncesi Olgunluk Testi
Beier Cümle Tamamlama Testi
Benton Görsel Bellek Testi
Good-Enough Harris Bir Adam Çiz ve Aile Çizimi Testi
Porteus Labirentler Testi
Kent EGY Testi
Gessel Gelişim Figürleri Testi
Cattel Zeka Testi
Fostig Gelişimsel – Görsel Algı Testi
Depresyon – OKB – Anksiyete Testleri  (Yrd. Doç. Dr. Murat Artıran)
Tutumlar ve İnanışlar Ölçeği (Yrd. Doç. Dr. Murat Artıran)
Duygudurum Ölçeği (Yrd. Doç. Dr. Murat Artıran)

Ergenler için Rasyonel Duygucu Öz Belirlenim Ölçeği (Yrd. Doç. Dr. Murat Artıran)

Eğitmenler:

Akademik Kadro

4. Hafta

Çocuk Resimlerinin Analizi (27 Mayıs 2017)

Eğitmenler:

Uzman Psikolojik Danışman H. Mehmet Artıran,

Uzm. Klinik Psikolog Rüya Dilara Yıldırım

Uzm. Klinik Psikolog Büşra Karakoç Güzel

Eğitimde çocuk resimlerinin analizi 3 aşamada öğretilecektir:

 1. Çocuk Resimlerindeki Olguların Tanımlanması
 2. Bağlantıların ve Bütünlük Oluşturan Figürlerin Analizleri
 3. Genel Yorumlanma

5. Hafta

Çocuklarla Psikoterapide Gözlem ve Görüşme Teknikleri (3-4 Haziran 2017)

Eğitimde işlenecek konu başlıklarının bazıları:

Gözlem Teknikleri ve Uygulamalı Çalışmalar

 • Gözlem teknikleri
 • Videolar eşliğinde uygulamalar
 • Gözlem tekniklerinden toplanan bilgilerin yorumlanması ve tedavide kullanılması

Görüşme Teknikleri ve Uygulamalı Çalışmalar

 • Çocuklarla  ve Ergenlerle Psikoterapide Görüşme
 • İlk görüşme (anamnez) ve amaçlar
 • Görüşme çeşitleri
 • 3 Seans Demonstrasyonu ve Tekniklerin Öğretilmesi
 • Görüşmede kullanılan teknikler
 • Çocukları konuşturabilmek
 • Rol oyunları ile uygulamalı öğretim
 • Oyun ortamını kullanarak görüşme, Oyun çeşitleri
 • Görüşmelerin tedavi için yorumlanması
 • Raporlaştırma

6. Hafta

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R) + Uygulama ve Süpervizyon (10-11 Haziran 2017)

Eğitimin İçeriği: Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği’nin içeriği, tarihçesi, kullanım amaçları ve alanları, uygulanışı, yönergenin öğretilmesi, sonuçlarının psikopatoloji alanında kullanımı ve yorumlarının rapor haline getirilmesi.

Kursun Hedefleri: Katılımcıların; 6-16 yaş arası çocuklar için uygulanan bu zeka testini uygulama ve raporlama aşamalarını  uygulayabilir olmasıdır.  Test; 6 sözel, 6 performans olmak üzere 12 alt testten oluşmaktadır. Test sonucunda bireyin sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü yani üç IQ puanı elde edilir.

Eğitim sırasında testin;
*Niçin Uygulandığı
*Görüşme Teknikleri
*Klinik Gözlemler ve vaka örnekleri  de paylaşılacaktır.
Katılımcılar böylece uygulama, değerlendirme ve rapor yazmada yeterlilik düzeyine ulaşacaktır.

Eğitmen:

Uzm. Klinik Psikolog Günseli Aşar

 

7. Hafta

TELAFİ HAFTASI (18 Haziran 2017)

Paket Program alıp herhangi bir dersten ‘erken çıkan’, ‘gün kaçıran’,  ‘geç gelen’, ‘uygulamalara katılamayan’ veya derslerin %75’ini herhangi bir nedenden dolayı tamamlayamayan öğrencilere 18 Haziran 2017 tarihinde saat 10:00 – 16:00 arası Tüm Gün Telafi Dersi yapılacaktır.

Ödemeler ve Koşullar

Toplam Süre:  6 hafta sonu

Kontenjan 15 öğrenci ile sınırlıdır

Öğrencilerin Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi RDDT Psikoterapi Uygulamacı Sertifikası alabilmesi için programın en az %75’ini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Eğitimciler: Dr. Sezer Avcı, Ph.D. (ca), Uzman Klinik Psikolog Büşra Karakoç, Uzman Klinik Psikolog Rüya Dilara Kuşu

Kimler Katılabilir:
Psikoloji ve Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık lisan düzeyi en az 3. sınıf ve üzeri öğrencileri ve mezunları , klinik psikoloji bölümleri , genel psikoloji yüksek lisans ve doktora ogrencileri ve mezunları ve ilgili alanlarda eğitim gören diğer öğrenciler, alanda çalışan profesyoneller. Bazı eğitimlere çocuk gelişim bölümleri öğrencileri ve mezunları, Aile danışmanlık sertifikası olanlar katılabilir.

Toplam ücret: 2400 TL. + KDV (3 Taksit imkanı)

Tel: 0 212 327 02 33
Mobil: 0 (546) 567 34 20

UYARILAR: * Oturumlar hafta sonları tek gün veya 2 gün olarak düzenlenir. Günlerde ve oturumlar sıralamasında değişiklik yapılabilir. Telafi haftaları: sözkonusu hafta için sadece 1 kez yapılır.

** Bu eğitim için EK Program önerilebilir.

Ders içerikleri benzer veya yakın olduktan sonra DERS ve PROGRAMLARIN İSİMLERİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR.

Kayıt ve Kontenjan

12 kişilik kontenjan kalmıştır.

Katılımcı sayısı sınırlı olduğu için eğitim ücreti bankaya yatırılmadan önce 0546 567 3420 numaralı telefondan bilgi alınmalıdır.

Sertifika

Katılımcılar Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi ve  Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezisertifikası alacaktır.*
* (Sertifikalarda Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Rasyonel Psikoloji – Albert Ellis Enstitüsü amblemleri olacaktır. HKE ve Wisc-R Sertifikaları Rasyonel Psikoloji – Albert Ellis Enstitüsü olarak verilecektir)

Kursu tamamlayanlar aşağıdaki sertifikaları alacaklardır:

1- UYGULAMACI OBJEKTİF TESTLER

2- ÇOCUKLAR PSİKOTERAPİDE GÖZLEM VE GÖRÜŞME TEKNİKLERİ – Uygulamalı

3- WİSC-R

4- MMPI

5- Çocuk Resimlerinin Analizi

Yorumlara kapatılmıştır.