Program 1 Plus – Uygulamacı

Event Start Date:
3 Mart 2018
Event End Date:
20 Mayıs 2018
Event Venue:
...İstanbul...

Program 1 Plus

Psikoterapi Uygulayıcı Yetiştirme Programı

7 KUR – 82 saatlik program

Bu programda öğrencilere kapsamlı bir şekilde Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapinin

TEMELLERİ, TEKNİKLERİ, VAKA FORMÜLİZASYONLARI, EV ÖDEVLERİ, TEDAVİ SEÇENEKLERİ, TEDAVİ PLANI HAZIRLAMA, UYGULAMALAR, SÜPERVİZYON GRUPLARINDA DESTEK verilir.

Bu eğitimlerde katılımcıların uygulamalarla Rasyonel Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi konusunda yetişmeleri sağlanır.

 

Açıklama:

Paket 1 Programı, Paket Program 1 PLUS olarak ve onunla bağlantılı olarak alınabilir. Paket Program 1’i alanlar Paket Program 1 PLUS’ı alarak uygulamacı sertifikası almaya hak kazanırlar. Bu Paket 1 Programı’nı alanlar Paket 1 PLUS’a katılmak zorunda değildir, ancak sadece ek ders alacaktır. Ve Uygulayıcı Sertifikası alacaklardır.

Diğer eğitimler, haftasonu eğitimleri, APA sertifikalı eğitimler ve süpervizyon grupları için bizi arayınız.

0 212 327 02 33

veya

info@rasyonelpsikoloji.com

İçerik

 

Yrd. Doç. Dr. Murat Artıran Direktörlüğü’nde – 7 Oturum 82 Saatlik Program

Program 1 eğitimlerine ek olarak;

Interaktif Eğitim Saatleri hours: 12

Uygulama ve Süpervizyon saatleri: 12

24 Saat/CE Credits (APA, NBCC, New York State Education Department’s State Board for Social Work & Mental Health Counselors)

Önemli not: Katılımcılar uygulamacı sertifikası almak için eğitimin tümüne %100 katılım göstermek zorundadır.

 

[/tab]

Eğitmenler

Dr. Kristen Doyle

Yrd. Doç. Dr. Murat Artıran

Uzm. Psik. Dan. Mehmet Artıran

1. Kur: 3-4 Mart 2018

1. Kur Programı (Toplam 14 Saat)

1. gün

 • Bilişsel Davranışçı Terapi’de Ana Prensipler ve Yapılar
 • Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi Teorik Yapı
 • Temel Düzey Rasyonel Davranışçı Duygucu Terapi ve ve Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Rasyonel Davranışçı Duygucu Terapi’nini Felsefi Temelleri

2. gün

 • Bilişsel Davranışçı Terapilerde Danışanla Seans Yapılandırması, Rasyonel Davranışçı Duygucu Terapi’de farklılıklar
 • Bilişsel Davranışçı Terapilerde Danışmanlık Becerileri, Rasyonel Davranışçı Duygucu Terapi’de farklılıklar
 • Soru Sorma Teknikleri
 • Terapilerin Yönetimi
 • Seanslarda ve Tedavide Zor Durumlarla Başa Çıkma
 • Bilişsel Terapilerde Psikolojik Danışmanlık ve Terapötik Beceriler ve Seansların Yönetimi

ÜCRET: 900 TL. + KDV

 1. Kur’un Amacı: Bilişsel Davranışçı Terapilerde yöntem ve tekniklerin kullanılması sırasında danışana yaklaşım, onu motive etmek, ev ödevlerinin hazırlamak ve yaptırtmak çok önem arz etmektedir. Aksi halde ne kadar teknik ve yöntem bilirseniz bilin başarı oranı düşük olacaktır. Ayrıca bilişsel davranışçı terapilerde danışan ile birlikte çalışmak esas olduğunda zor durumlarla başa çıkmak, zor danışanlarla terapi ve terapilerin yönetimi konusudan psikoterapistin bilgi ve tecrübesini artırmak, anahtar noktalar vererek bu noktalara dikkat edip başarısını artırmak hedeflenmektedir.Bilişsel Davranışçı Terapilerde yöntem ve tekniklerin kullanılması sırasında danışana yaklaşım, onu motive etmek, ev ödevlerinin hazırlamak ve yaptırtmak çok önem arz etmektedir. Aksi halde ne kadar teknik ve yöntem bilirseniz bilin başarı oranı düşük olacaktır. Ayrıca bilişsel davranışçı terapilerde danışan ile birlikte çalışmak esas olduğunda zor durumlarla başa çıkmak, zor danışanlarla terapi ve terapilerin yönetimi konusudan psikoterapistin bilgi ve tecrübesini artırmak, anahtar noktalar vererek bu noktalara dikkat edip başarısını artırmak hedeflenmektedir.

2. Kur: 31 Mart-1 Nisan 2018

2. Kur Programı (Toplam: 14 saat)

Toplam 2 gün

Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi Psikopatolojik Rahatsızlıklar*

Eğitmenler: Dr. Kristene Doyle ve/veya Yrd. Doç. Dr. Murat Artıran

31 Mart 2018 Cumartesi

Rasyonel Duygucu Davranışçı ve Bilişsel Davranışçı Terapi’nin Teorik Esasları (Theoritical Foundations of REBT & CBT) 9:30-11:00


Okul Çağı Çocukları Icin Etkililiği Kanıtlanmış – Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi (REBT) ve Bilişsel Davranışçı Terapi (CBT) Yöntemleri (Effective REBT & CBT Strategies for Working with School-Age Children) 11:00-13:00


Çocuklar için Depresyonda Rasyonel Duygucu Davranışçı ve Bilişsel Davranışçı Tedavi Yaklaşımı ve Vaka Kavramsallaştırması & Tedavi Yöntemleri (REBT & CBT Interventions, Case Conceptualizations &Treatment Strategies for Depresion for Adults)   14:00-16:00

1 Nisan 2018 Pazar


Yetişkinlerde ve Çocuk ve Ergenlerde Yeme Bozukluklarına RDDT & BDT Yaklaşımları (REBT & CBT interventions for Eating Disorders for Children and for Adults) 9:30-12:00


Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde RDDT ve BDT Uygulamaları (REBT & CBT Interventions in ADHD) 15:00-16:30


Internet ve Oyun Bağımlılığı Tedavisinde RDDT ve BDT Uygulamaları (REBT & CBT interventions for Internet and Game Addiction for Children) 15:00-16:30


Uygulamalar  ve Demonstration of REBT Session 16:30-17:00


 

ÜCRET: 1300 TL. + KDV

Bu kur Amerikan Psikolojik Birliği (American Psychology Association – APA) Sertifikalıdır (12 Kredi)

3. Kur: 14 Nisan 2018 Cumartesi

3. Kur Programı (Toplam: 7 Saat )

1. Kısım: Tedavi Planları ve Ev Ödevleri

Saat: 9:00-12:30

 • Bilişsel Davranışçı Terapiler’de Etik ve Profesyonel Prensipler
 • Bilişsel Terapi, İnsancıl-Varoluşçu Terapi ve Aderian Terapi’nin Etkileri
 • RDDT ve BDT’nin Ortak Noktaları ve Farklılıkları
 • 2. Kurda işlenen konuların tekrarı ve diğer psikolojik rahatsızlıklarda nasıl kullanılacakları örneklerle anlatılacaktır.
 • Psikolojik Rahatsızlıklarda Tedavi Planınlarının Hazırlanması
 • Ev Ödevlerinin Hazırlanması ve Çeşitlendirilmesi

Bu Kur’un 1. Kısmının tek başına ücreti AŞAĞIDADIR.

2. Kısım: Tedavi Planları ve Ev Ödevleri

PSİKOLOGLARI VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLARI EĞİTME AMAÇLI
İLAÇ TEDAVİNİN ETKİLERİ VE YAN ETKİLERİ EĞİTİMİ

Eğitimci: Prof. Dr. Duran Çakmak (AMATEM Klinik eski Şefi)

Bu kursun 2. kısmının Tek başına Ücreti: 300 TL +KDV’dir

Saat: 13:00 – 17:00

İçerik:

 • Psikiyatride uygulanan Psikofarmakolojik ilaçların endikasyon ve kontrendikasyonları
  Uygulamada karşılaşılan güçlükler
  İlaç kullananların soru ve sorunlarına öneriler
  Psikofarmakolojik ilaçların etki ve yan etkileri

 

TOPLAM KUR ÜCRET: 700 TL. + KDV

4. Kur: 15 Nisan 2018 Pazar

4. Kur Programı (Toplam: 7 saat)

1 gün (Cumartesi)

Yöntemler & Teknikler ve Hatalar

 • Tedavide Kullanılan Düşünsel-Davranışsal-Duygusal Yöntemler ve Teknikler
 • Klinik Ortamlarda RDDT ve BDT’nin Kullanımı ve Dikkat Edilmesi Gereken Hatalar
 • Vaka Örnekleri ve Formülizasyonları
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Seans Demonstrasyonları ve Uygulamaları

ÜCRET: 700 TL. + KDV

4. Kur hakkında özet bilgi: Uygulamalar sırasında pratik bilgilerin edinilmesi, seansların ve tedavinin başarılı olabilmesi için engellerin kaldırılması ve hızlı ve etkili bir tedavi sürecinin yönetilmesi becerilerinin kazandırılması.Diğer eğitimlerde teorik bilgi daha çok iken bu eğitimde pratik ve hemen kullanılabilecek bilgiler verilecektir.

 

5.Kur: 20-21-22 Nisan 2018

24 SAAT

Program:  Primary Certificate in Rational Emotive & Cognitive Behavior Therapy

Program: Başlangıç Düzeyi Uygulamacı Sertifikası Rasyonel Duygucu & Bilişsel Davranışçı Terapi

Tarih:

20-21-22 Nisan 2018 Cuma – Cumartesi – Pazar (24 saatlik/kredilik Amerikan Psikoloji Birliği onaylı)

Eğitimciler:

Dr. Kristene Doyle (Albert Ellis Enstitüsü Direktörü)

Yrd. Doç. Dr. Murat Artıran (Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Direktörü)

Interaktif Eğitim Saatleri hours: 12

Uygulama ve Süpervizyon saatleri: 12

24 Saat/CE Credits (APA, NBCC, New York State Education Department’s State Board for Social Work & Mental Health Counselors)

Önemli not: Katılımcılar uygulamacı sertifikası almak için eğitimin tümüne %100 katılım göstermek zorundadır.

 

Eğitim başlıkları ve içerikleri:

Eğitim 1:  Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapinin Uygulamada Ana Prensipleri

İrrasyonel inanışlar ve sağlıksız disfonkisyonel duygularla nasıl çalışılır, çürütme (şemaların yeniden yapılandırılması), 1 gerçek (reall-time) seans demosu. Vaka üzerinde nasıl uygulamalar yapılır, terapistin zorlandığı noktalar neler olabilir, konuları işlenecekti

Eğitim 2:  Klinik Uygulamalar ve Stratejiler

Dr. Albert Ellis’in benzersiz uygulamlarından aktarımlar, düşünsel ve duygusal değişimde klinik esaslar. İrrasyonel inanışların ele alınması ve analizleri. Neden pratik noktalar değil de kişinin temelden değişimine ihtiyaç vardır. Çürütme (bilişlerin yeniden yapılandırılması) sırasında ön hazırlık nasıl yapılır. Aaron Beck ve Albert Ellis’in ortak ve farklı bakış açıları. Çürütmede Sokratik yöntem ve didaktik yöntemin kullanışı.

 

Eğitim 3:  Duyguların Klinik Psikolojideki Etkisi

Depresyon, anksiyete, utanç, kıskançlı ve öfke gibi klinikte görülen duyguların tanıtılması ve davranışlara/reaksiyonlara nasıl dönüştüğü anlatılacaktır.

 

Eğitim 4:  Terapi Yapılırken Düşülen Hatalar

Uygulamacının ilk uygulamaya başladığında karşılaşacağı problemler ve düşebileceği hatalar konusunda bilgilendirilmesi. İnteratkif katılım ile öğrenilenler pekiştirilir. Terapistin kendini gözden geçirmesine yarayacak kriterler verilir.

 

12 saat:

Süpervizyon ve Uygulama 1: Rasyonel Duygucu & Bilişsel Davranışçı Terapi uygulamaları

Katılımcılar gruplara bölünecektir. Her bir grup üyesi diğer gün başka bir grupta yer alacaktır. Süpervizör her bir oturumda (ortalama 6 – 8 oturum) ilk uygulamayı gerçekleştirecektir. Katılımcılara gerçek bir veya iki danışan, tiyatro sanatçılarından bir ve iki danışan (bunların sanatçı oldukları gizlenecektir), ve kendi aralarında çalışmalar yaparak uygulama yapmaları sağlanacaktır. Uygulamalar sırasında ‘anında’ düzeltmeler ve bilgiler kendilerine aktarılacaktır. Katılımcı ortalama olarak 6 kez uygulama ve süpervizyon alma imkanı bulacaktır ve ayrıca yaklaşık olarak 18 uygulamaya da şahit olacaktır ve bu seanslar için de not alması istenecektir ve öğrendikleri hakkında isterse soru sorması imkanı tanınacaktır

Süpervizyon ve Uygulama 1: lütfen yukarıdaki açıklamaya bakınız, aynısıdır.

Süpervizyon ve Uygulama 1: lütfen yukarıdaki açıklamaya bakınız, aynısıdır.

Süpervizyon ve Uygulama 1: lütfen yukarıdaki açıklamaya bakınız, aynısıdır.

 

Kimler Katılabilir:

Bu programa sadece Üniversitelerin Yüksek Lisans programlarında öğrenci olanlar, yüksek lisanstan mezun olanlar, doktora öğrencileri ve mezunları katılabilirler. Alanda çalışanlar (Sadece Lisans düzeyinde eğitimi olanların minimum 3 yıllık alanda tecrübe sahibi olması şartı vardır. – Gerekli görüşmeyi hocalarımızdan biri ile telefonda veya yüzyüze yapmanız gerekecektir, yönetim kurulu uygun görülürse öğrenci programa davet edilir.)

İlgili alanlar: Klinik Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Aile Terapisi, Genel Psikoloji (lisans düzeyinde psikoloji veya PDR okumuş olması gerekir, lisansı başka alanlarda olanlar PAKET 1 programını alabilir ancak bu eğitimi alamazlar).

Çocuk gelişim uzmanları, diğer psikoloji ile ilgili alanlarda okuyanlar veya çalışanlar PAKET PROGRAM 1’I alabilirler ancak PAKET PROGRAM 1 PLUS eğitimi kapsamındaki bu eğitimi alamazlar.

Konu hakkında sorularınız var ise bizi arayınız 0 212 327 0233

 

Ücret:Bu eğitim PROGRAM 1 PLUS kapsamında verilmektedir. Bu eğitimin tek başına ücreti 3500 TL + KDV’dir. PROGRAM 1 PLUS eğitimin paket olarak alanlar eğitimden 2500 TL + kdv ödeyeceklerdir.

Eğitimin tek başına alınabilimesi için daha önceden Rasyonel Psikoloji’den veya Yrd. Doç. Dr. Murat Artıran hocamızın APA (Amerikan Psikoloji Birliği Sertifikalı) eğitimlerinden birini Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi eğitimi almış olmak gerekmektedir.

Bu EĞİTİMİN TEK BAŞINA ÜCRETİ 3500 TL + KDV’dir. Katılımcıların en azından Program 1 veya Program 1 Plus’tan 3 kur almış olmaları şartı vardır. Ayrıntılı bilgi için bizi arayabilirsiniz 0 212 327 0233

Konu hakkında bilgi için bizi arayınız: 0 212 327 0233 (Nursu Hanım)

Kayıt için belgeler:

 • Öğrenci belgesi veya diploması
 • 200 kelimelik niyet mektubu (Neden bu uygulamacı programına dahil olmak istiyorsunuz – mektup email olarak da info@rasyonelpsikoloji.com adresine gönderilebilir.

Albert Ellis Institute is approved by the American Psychological Association to sponsor continuing education for psychologists. The Albert Ellis Institute maintains responsibility for this program and its content.

Albert Ellis Institute has been approved by NBCC as an Approved Continuing Education Provider, ACEP No. 5145. Programs that do not qualify for NBCC credit are clearly identified. Albert Ellis Institute is solely responsible for all aspects of the programs.

Albert Ellis Institute is recognized by the New York State Education Department’s (NYSED) State Board for Social Workers as an approved provider of continuing education for licensed social workers #0131.

Albert Ellis Institute is recognized by the New York State Education Department’s State Board for Mental Health Practitioners as an approved provider of continuing education for Licensed Mental Health Counselors #MHC-0019.

 

7.Kur: Kendi Sürecinden Geçme

7. Kur Programı (Toplam: 8 saat)

 • Öğrenci RDDT ile Kendi Bireysel Sürecinden Geçer.
 • Danışanlar karşısındaki duruşu ve tutumu hakkında bilgilenir.
 • Kendi bilişsel-duygusal ve davranışsal yapıları hakkında farkındalık kazanır.

Seanslar minimum 5 seans sürer.

Seanslar haftalık veya haftada 2 gün şeklinde planlanır.

Toplam ücret: 750 TL.

Süpervizyon ve Uygulamalar

Süpervizyon ve Uygulama 1: Rasyonel Duygucu & Bilişsel Davranışçı Terapi uygulamaları

Katılımcılar gruplara bölünecektir. Her bir grup üyesi diğer gün başka bir grupta yer alacaktır. Süpervizör her bir oturumda (ortalama 6 – 8 oturum) ilk uygulamayı gerçekleştirecektir. Katılımcılara gerçek bir veya iki danışan, tiyatro sanatçılarından bir ve iki danışan (bunların sanatçı oldukları gizlenecektir), ve kendi aralarında çalışmalar yaparak uygulama yapmaları sağlanacaktır. Uygulamalar sırasında ‘anında’ düzeltmeler ve bilgiler kendilerine aktarılacaktır. Katılımcı ortalama olarak 6 kez uygulama ve süpervizyon alma imkanı bulacaktır ve ayrıca yaklaşık olarak 18 uygulamaya da şahit olacaktır ve bu seanslar için de not alması istenecektir ve öğrendikleri hakkında isterse soru sorması imkanı tanınacaktır

Süpervizyon ve Uygulama 1: lütfen yukarıdaki açıklamaya bakınız, aynısıdır.

Süpervizyon ve Uygulama 1: lütfen yukarıdaki açıklamaya bakınız, aynısıdır.

Süpervizyon ve Uygulama 1: lütfen yukarıdaki açıklamaya bakınız, aynısıdır.

TELAFİ Kuru

Telafi Programı (Toplam: 8 saat)

 • Bazı dersleri kaçıran öğrenciler için tüm gün özel telafi dersleri ve uygulamaları yapılır.
 • Ders kaçıranlarla birebir eğitim notları paylaşılır ve açıklamalar yapılır.

TELAFİ GÜNÜ öğrencilerle birlikte belirlenecek bir tarihte gerçekleştirilir.

 

 

Yer

 

Ödemeler ve Koşullar

 

Kimler Katılabilir:

Bu programa sadece Üniversitelerin Yüksek Lisans programlarında öğrenci olanlar, yüksek lisanstan mezun olanlar, doktora öğrencileri ve mezunları katılabilirler. Alanda çalışanlar (Sadece Lisans düzeyinde eğitimi olanların minimum 3 yıllık alanda tecrübe sahibi olması şartı vardır. – Gerekli görüşmeyi hocalarımızdan biri ile telefonda veya yüzyüze yapmanız gerekecektir, yönetim kurulu uygun görülürse öğrenci programa davet edilir.)

İlgili alanlar: Klinik Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Aile Terapisi, Genel Psikoloji (lisans düzeyinde psikoloji veya PDR okumuş olması gerekir, lisansı başka alanlarda olanlar PAKET 1 programını alabilir ancak bu eğitimi alamazlar).

Çocuk gelişim uzmanları, diğer psikoloji ile ilgili alanlarda okuyanlar veya çalışanlar PAKET PROGRAM 1’I alabilirler ancak PAKET PROGRAM 1 PLUS eğitimi kapsamındaki bu eğitimi alamazlar.

Konu hakkında sorularınız var ise bizi arayınız 0 212 327 0233

 

Ücret:

Bu eğitim PROGRAM 1 PLUS kapsamında verilmektedir. Bu eğitimin tek başına ücreti 3500 TL + KDV’dir. PROGRAM 1 PLUS eğitimin paket olarak alanlar eğitimden 2500 TL ödeyeceklerdir.

Eğitimin tek başına alınabilimesi için daha önceden Rasyonel Psikoloji’den veya Yrd. Doç. Dr. Murat Artıran hocamızın APA (Amerikan Psikoloji Birliği Sertifikalı) eğitimlerinden birini Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi eğitimi almış olmak gerekmektedir.

Konu hakkında bilgi için bizi arayınız: 0 212 327 0233 (Nursu Hanım)

 

Kayıt ve Kontenjan

Kayıt için belgeler:

Öğrenci belgesi veya diploması

200 kelimelik niyet mektubu (Neden bu uygulamacı programına dahil olmak istiyorsunuz – mektup email olarak da info@rasyonelpsikoloji.com adresine gönderilebilir.

 

Ders içerikleri benzer veya yakın olduktan sonra DERS ve PROGRAMLARIN İSİMLERİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR.

Sertifika

Katılımcılar American Psychological Association (APA) Sertikası almaya hak kazanacaklardır:

Önemli not: Katılımcılar uygulamacı sertifikası almak için eğitimin tümüne %100 katılım göstermek zorundadır.

Açıklama:

Bu Paket 1 Programı,

Paket Program 1 PLUS olarak ve onunla bağlantılı olarak alınabilir. Paket Program 1’i alanlar Paket Program 1 PLUS’ı alarak uygulamacı sertifikası almaya hak kazanırlar. Bu Paket 1 Programı’nı alanlar Paket 1 PLUS’a katılmak zorunda değildir, ancak sadece ek ders alacaktır. Ve Uygulayıcı Sertifikası alacaklardır.

 

Program 1 PLUS’ın Program 1’den farkı:

Program 1 programına katılan herkes Program 1 plus’a katılabilir ve ek ders alarak bu programdaki 24 saatlik uygulamacı sertifikasına sahip olabilir.

Program 1 PLUS’ın Program 1’den farkı Amerikan Psikoloji Birliği onaylı 24 saatlik uygulamacı sertifikası sağlamasıdır. Diğer tüm eğitim içerikleri Program 1 ile aynıdır.

Program 1 plus fiyat olarak da program 1 den biraz daha fazladır. Program 1’i alanların Program 1 Plus için ayrıca toplu ücret ödemelerine gerek yokur. Ek ücret ödeyerek program 1 plus programına devam edebilirler.

Program 1 plus’ın içeriğinde uygulamacı sertifikalı bir eğitim yer aldığından 10 saat kadar uygulama ve süpervizyon bakımından Program 1’e göre fazlası vardır.

Program 1 ve Program 1 Plus eğitimleri sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde yılda birer kez düzenlenir.

Kayıt için veya sorularınız olursa bizi arayabilirsiniz.

Telefon: 0 212 327 0233

 

Yorumlara kapatılmıştır.