ANKARA
Uygulamacı Yetiştirme Programı
Rasyonel Duygucu & Bilişsel Davranışçı Terapi
10-11 Mart 2018’de başlıyor
82 saatlik
Apa Uygulamacı Belgeli

Event Venue:
...Ankara...

Program 1 Plus – Ankara

  7 KUR – 82 saatlik program (9 saat süpervizyon içermektedir + extra 6 saat Telafi günü)

Programın içerisinde 24 Saatlik Uygulamacı American Psychology Association Belgeli Çalıştay yapılacaktır.

 

Bu çalıştay Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Bünyesinde düzenlenmektedir.

Bu programda öğrencilere kapsamlı bir şekilde Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapinin

 • Dr. Albert Ellis’in 3 makalesi
 • 3 kitap
 • Dr. Albert Ellis’in Türkçeleştirilmiş 2 videosu
 • Dr. Murat Artıran’ın 1 seans videosu
 • Özel Ders-Uygulama Notları
 • Seanslarda kullanılacak formlar
 • Canlı Seans Demonstrasyonları
 • Temel Esaslar
 • Teknikler
 • Vaka Formülizasyonları
 • Ev Ödevleri
 • Tedavi Seçenekleri
 • Tedavi Planı Hazırlama
 • Özel 4 kişilik Süpervizyon Gruplarına katılım

Bu çalıştayda katılımcıların uygulamalarla Rasyonel Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi konusunda yetişmeleri sağlanır.

 

 

 

 


İçerikler her bir tarihin üzerine tıklayınca açılmaktadır.

 

[/tab]

Programı Direktörü: Dr. Murat Artıran

 • Dr. Murat Artıran
 • Dr. Kristene A. Doyle
 • Uzm. Psik. Dan. Mehmet Artıran


Bu kurun ücreti: 900 TL. + KDV (Erken kayıt 700 TL)

1. Kur Programı (Toplam 16 Saat)

1. gün

9:30-18:00

 • Bilişsel Davranışçı Terapi’de Ana Prensipler ve Yapılar
 • Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi Teorik Yapı
 • Temel Düzey Rasyonel Davranışçı Duygucu Terapi ve ve Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Rasyonel Davranışçı Duygucu Terapi’nini Felsefi Temelleri

2. gün

9:30-18:00

 • Bilişsel Davranışçı Terapilerde Danışanla Seans Yapılandırması, Rasyonel Davranışçı Duygucu Terapi’de farklılıklar
 • Bilişsel Davranışçı Terapilerde Danışmanlık Becerileri, Rasyonel Davranışçı Duygucu Terapi’de farklılıklar
 • Soru Sorma Teknikleri
 • Terapilerin Yönetimi
 • Seanslarda ve Tedavide Zor Durumlarla Başa Çıkma
 • Bilişsel Terapilerde Psikolojik Danışmanlık ve Terapötik Beceriler ve Seansların Yönetimi

ÜCRET: 900 TL. + KDV

 1. Kur’un Amacı: Bilişsel Davranışçı Terapilerde yöntem ve tekniklerin kullanılması sırasında danışana yaklaşım, onu motive etmek, ev ödevlerinin hazırlamak ve yaptırtmak çok önem arz etmektedir. Aksi halde ne kadar teknik ve yöntem bilirseniz bilin başarı oranı düşük olacaktır. Ayrıca bilişsel davranışçı terapilerde danışan ile birlikte çalışmak esas olduğunda zor durumlarla başa çıkmak, zor danışanlarla terapi ve terapilerin yönetimi konusudan psikoterapistin bilgi ve tecrübesini artırmak, anahtar noktalar vererek bu noktalara dikkat edip başarısını artırmak hedeflenmektedir.Bilişsel Davranışçı Terapilerde yöntem ve tekniklerin kullanılması sırasında danışana yaklaşım, onu motive etmek, ev ödevlerinin hazırlamak ve yaptırtmak çok önem arz etmektedir. Aksi halde ne kadar teknik ve yöntem bilirseniz bilin başarı oranı düşük olacaktır. Ayrıca bilişsel davranışçı terapilerde danışan ile birlikte çalışmak esas olduğunda zor durumlarla başa çıkmak, zor danışanlarla terapi ve terapilerin yönetimi konusudan psikoterapistin bilgi ve tecrübesini artırmak, anahtar noktalar vererek bu noktalara dikkat edip başarısını artırmak hedeflenmektedir.

Belge: Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ‘Rasyonel Duygucu Bilişsel Davranışçı Terapi’nin Temelleri’ Çalıştayı 1. kur 7 Saat/kredilik Katılımcı Belgesi

2. ve 3. Kur Programı (Toplam: 16 saat)

Bu eğitimin tek başına ücreti: 1300 TL. + KDV (Erken Kayıt: 950 TL + KDV)

 

Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi 

Teknikler ve Vaka Formülizasyonları

Örnek Vakalar

Süpervizör : Dr. Murat Artıran

17 Mart 2018 Cumartesi

Yetişken ve Çocuklarda Rasyonel Duygucu Davranışçı ve Bilişsel Davranışçı Terapi’nin Teorik Esasları (Theoritical Foundations of REBT & CBT) 9:30-11:00

Bu çalıştayın ücreti: 200 TL + KDV (Erken Kayıt: 150)


Okul Çağı Çocukları Icin Etkililiği Kanıtlanmış – Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi (REBT) ve Bilişsel Davranışçı Terapi (CBT) Yöntemleri (Effective REBT & CBT Strategies for Working with School-Age Children) 11:00-13:00

Bu çalıştayın ücreti: 200 TL + KDV (Erken Kayıt: 150)


Yetişkin ve Çocuk ve Ergenlerde Depresyonda Rasyonel Duygucu Davranışçı ve Bilişsel Davranışçı Tedavi Yaklaşımı ve Vaka Kavramsallaştırması & Tedavi Yöntemleri (REBT & CBT Interventions, Case Conceptualizations &Treatment Strategies for Depresion for Adults)   14:00-16:00

Bu çalıştayın ücreti: 200 TL + KDV (Erken Kayıt: 150)

18 Mart 2018 Pazar


Yetişkinlerde ve Çocuk ve Ergenlerde Yeme Bozukluklarına RDDT & BDT Yaklaşımları (REBT & CBT interventions for Eating Disorders for Children and for Adults) 9:30-12:00

Bu çalıştayın ücreti: 200 TL + KDV (Erken Kayıt: 150)


Yetişkinlerde ve Çocuk ve Ergenlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde RDDT ve BDT Uygulamaları (REBT & CBT Interventions in ADHD) 15:00-16:30

Bu çalıştayın ücreti: 200 TL + KDV (Erken Kayıt: 150)


Yetişkinlerde ve Çocuk ve Ergenlerde Internet ve Oyun Bağımlılığı Tedavisinde RDDT ve BDT Uygulamaları (REBT & CBT interventions for Internet and Game Addiction for Children) 15:00-16:30

Bu çalıştayın ücreti: 200 TL + KDV (Erken Kayıt: 150)


Uygulamalar  ve Demonstration of REBT Session 16:30-17:00

Bu çalıştayın ücreti: 200 TL + KDV (Erken Kayıt: 150)


Bu kurun ücreti: 400 TL. + KDV (Erken Kayıt: 300 TL + KDV)

4. Kur Programı (Toplam: 8 Saat )

Saat: 9:00-18:00

 • Bilişsel Davranışçı Terapiler’de Etik ve Profesyonel Prensipler
 • Bilişsel Terapi, İnsancıl-Varoluşçu Terapi ve Aderian Terapi’nin Etkileri
 • RDDT ve BDT’nin Ortak Noktaları ve Farklılıkları
 • Psikolojik Rahatsızlıklarda Tedavi Planınlarının Hazırlanması:
  • Panik ve Aşırı Kaygı Rahatsızlıklarında Psikoterapi Tedavisi
  • Fobi Rahatsızlıklarında Psikoterapi Tedavisi
  • Depresyon Rahatsızlıklarında Psikoterapi Tedavisi
  • Takıntı Zorlantı (Obsesyonlar Kompülsyonlar) Rahatsızlıklarında Psikoterapi Tedavisi
  • Travma Rahatsızlıklarında Psikoterapi Tedavisi
 • Ev Ödevlerinin Hazırlanması ve Çeşitlendirilmesi


 

İSTANBUL’DA YAPILACAKTIR: http://www.rasyonelpsikoloji.com/event/program-1-plus/

(Ankara Katılımcıları İstanbul’a geleceklerdir)

24 SAAT

Başlangıç Düzeyi Uygulamacı Belgeli 

Rasyonel Duygucu & Bilişsel Davranışçı Terapi

20-21-22 Nisan 2018 Cuma – Cumartesi – Pazar (24 saatlik/kredilik)

24 Saat/CE Credits

Uygulamacı Belgesi: (APA- American Psychological Association, NBCC, New York State Education Department’s State Board for Social Work & Mental Health Counselors)

Önemli not: Katılımcılar uygulamacı belgesi almak için çalıştayının tümüne %80 katılım göstermek zorundadır.

Bu programa katılabilmek için en az 3 kur’un tamlanmış olması gerekmektedir.

 

Süpervizörler:

Dr. Kristene Doyle (Albert Ellis Enstitüsü Direktörü)

Dr. Murat Artıran (Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Direktörü)

 

Bu Çalıştayın başlıkları ve içerikleri:

 

Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapinin Uygulamada Ana Prensipleri

 1. İrrasyonel inanışlar
 2. Sağlıksız disfonkisyonel duygularla nasıl çalışılır
 3. Çürütme (şemaların yeniden yapılandırılması)
 4. 1 gerçek (reall-time) seans demosu
 5. Vaka üzerinde nasıl uygulamalar yapılır
 6. Terapistin zorlandığı noktalar

Klinik Uygulamalar ve Stratejiler

 1. Dr. Albert Ellis’in benzersiz uygulamlarından aktarımlar
 2. Düşünsel ve duygusal değişimde klinik esaslar
 3. İrrasyonel inanışların ele alınması ve analizleri.
 4. Neden pratik noktalar değil de kişinin temelden değişimine ihtiyaç vardır.
 5. Çürütme (bilişlerin yeniden yapılandırılması) sırasında ön hazırlık nasıl yapılır.
 6. Aaron Beck ve Albert Ellis’in ortak ve farklı bakış açıları.
 7. Çürütmede Sokratik yöntem ve didaktik yöntemin kullanışı.

Duyguların Klinik Psikolojideki Etkisi

 1. Depresyon Tedavisi (Yetişkinlerde)
 2. Anksiyete/Kaygı Rahatsızlıkları Tedavisi (Yetişkinlerde)
 3. Agresyon Öfke Rahatsızlıkları Tedavisi (Yetişkinlerde)
 4. Takıntı Rahatsızlıkları Tedavisi (Yetişkinlerde)
 5. Fobiler Tedavisi (Yetişkinlerde)

gibi klinikte görülen duyguların tanıtılması ve davranışlara/reaksiyonlara nasıl dönüştüğü anlatılacaktır.

 

Terapi Yapılırken Düşülen Hatalar

 1. Uygulamacının ilk uygulamaya başladığında karşılaşacağı problemler ve düşebileceği hatalar konusunda bilgilendirilmesi.
 2. İnteratkif katılım ile öğrenilenler pekiştirilir.
 3. Terapistin kendini gözden geçirmesine yarayacak kriterler verilir.

Süpervizyon ve Uygulama 1: Rasyonel Duygucu & Bilişsel Davranışçı Terapi uygulamaları (12 SAAT)

 1. Katılımcılar gruplara bölünecektir.
 2. Her bir grup üyesi diğer gün başka bir grupta yer alacaktır.
 3. Süpervizör her bir oturumda (ortalama 6 – 8 oturum) ilk uygulamayı gerçekleştirecektir.
 4. Katılımcılara gerçek bir veya iki danışan, tiyatro sanatçılarından bir ve iki danışan (bunların sanatçı oldukları gizlenecektir), veya kendi aralarında çalışmalar yaparak uygulama yapmaları sağlanacaktır.
 5. Uygulamalar sırasında ‘anında’ düzeltmeler ve bilgiler kendilerine aktarılacaktır.
 6. Katılımcı ortalama olarak 6 kez uygulama ve süpervizyon alma imkanı bulacaktır ve ayrıca yaklaşık olarak 18 uygulamaya da şahit olacaktır ve bu seanslar için de not alması istenecektir ve öğrendikleri hakkında isterse soru sorması imkanı tanınacaktır

 

 1. Süpervizyon ve Uygulama 1: lütfen yukarıdaki açıklamaya bakınız, aynısıdır.
 2. Süpervizyon ve Uygulama 2: lütfen yukarıdaki açıklamaya bakınız, aynısıdır.
 3. Süpervizyon ve Uygulama 3: lütfen yukarıdaki açıklamaya bakınız, aynısıdır.

 

Kimler Katılabilir:

Bu programa sadece Üniversitelerin Yüksek Lisans programlarında öğrenci olanlar, yüksek lisanstan mezun olanlar, doktora öğrencileri ve mezunları katılabilirler. Alanda çalışanlar (Sadece Lisans düzeyinde çalıştayi olanların minimum 3 yıllık alanda tecrübe sahibi olması şartı vardır. – Gerekli görüşmeyi hocalarımızdan biri ile telefonda veya yüzyüze yapmanız gerekecektir, yönetim kurulu uygun görülürse öğrenci programa davet edilir.)

İlgili alanlar: Klinik Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Aile Terapisi, Genel Psikoloji (lisans düzeyinde psikoloji veya PDR okumuş olması gerekir, lisansı başka alanlarda olanlar PAKET 1 programını alabilir ancak bu çalıştayi alamazlar).

Çocuk gelişim uzmanları, diğer psikoloji ile ilgili alanlarda okuyanlar veya çalışanlar PAKET PROGRAM 1’I alabilirler ancak PAKET PROGRAM 1 PLUS çalıştayı kapsamındaki bu çalıştayı alamazlar.

Konu hakkında sorularınız var ise bizi arayınız 0 212 327 0233

 

Ücret:Bu çalıştayı PROGRAM 1 PLUS kapsamında verilmektedir. Bu çalıştayı tek başına ücreti 3500 TL + KDV’dir. PROGRAM 1 PLUS çalıştayın paket olarak alanlar çalıştayın 3000 TL + kdv ödeyeceklerdir.

Çalıştayın tek başına alınabilimesi için daha önceden Rasyonel Psikoloji’den veya Dr. Murat Artıran hocamızın APA (Amerikan Psikoloji Birliği Belgeli) Çalıştayların birini Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi çalıştayı almış olmak gerekmektedir.

Bu Çalıştayın TEK BAŞINA ÜCRETİ 4200 TL + KDV’dir. Katılımcıların en azından Program 1 veya Program 1 Plus’tan 3 kur almış olmaları şartı vardır. Ayrıntılı bilgi için bizi arayabilirsiniz 0 212 327 0233

Konu hakkında bilgi için bizi arayınız: 0 212 327 0233 (Nursu Hanım)

Kayıt için belgeler:

 • Öğrenci belgesi veya diploması
 • 200 kelimelik niyet mektubu (Neden bu uygulamacı programına dahil olmak istiyorsunuz? – mektup email olarak da info@rasyonelpsikoloji.com adresine gönderiniz.

Albert Ellis Institute is approved by the American Psychological Association to sponsor continuing education for psychologists. The Albert Ellis Institute maintains responsibility for this program and its content.

Albert Ellis Institute has been approved by NBCC as an Approved Continuing Education Provider, ACEP No. 5145. Programs that do not qualify for NBCC credit are clearly identified. Albert Ellis Institute is solely responsible for all aspects of the programs.

Albert Ellis Institute is recognized by the New York State Education Department’s (NYSED) State Board for Social Workers as an approved provider of continuing education for licensed social workers #0131.

Albert Ellis Institute is recognized by the New York State Education Department’s State Board for Mental Health Practitioners as an approved provider of continuing education for Licensed Mental Health Counselors #MHC-0019.

 


Bu kura sadece PAKET PROGRAM PLUS 1 VEYA PRİMARY PRACTİCUM ÖĞRENCİLERİ KATILABİLİR.

 

6 Mayıs 2018 TEK GÜN TOPLU OTURUM – GRUP ÇALIŞMASI

Oturumlar 5 seans sürer. (GRUP OTURUMU VEYA BİREYSEL ALINABİLİR)

7. Kur Programı (Toplam: 8 saat)

 • Öğrenci RDDT ile Kendi Bireysel Sürecinden Geçer.
 • Danışanlar karşısındaki duruşu ve tutumu hakkında bilgilenir.
 • Kendi bilişsel-duygusal ve davranışsal yapıları hakkında farkındalık kazanır.

9 saat süpervizyon = 4 oturum (Her ayın 2. Pazartesisi akşamı saat 18:00-20:15 saatleri arasında düzenlenir)

Skype üzerinden İstanbul’a bağlanacaklardır.

Süpervizyon: Rasyonel Duygucu & Bilişsel Davranışçı Terapi uygulamaları

 • Vaka analizleri
 • Vaka paylaşımları
 • Soru-cevap
 • Çürütme ve yeniden yapılanma alıştırmaları

ANKARA

Madenciler Dayanışma Derneği
Toplantı Salonu
Beştepeler Mah.
Misket sk
NO. 18/1 Yenimahalle /Ankara

Tel: 0 212 327 02 33

veya

info@rasyonelpsikoloji.com

Bu programa kimler katılabilir:

Bu programa sadece Üniversitelerin Yüksek Lisans programlarında öğrenci olanlar, yüksek lisanstan mezun olanlar, doktora öğrencileri ve mezunları katılabilirler. Alanda çalışanlar (Sadece Lisans düzeyinde çalıştayı olanların minimum 3 yıllık alanda tecrübe sahibi olması şartı vardır. – Gerekli görüşmeyi hocalarımızdan biri ile telefonda veya yüzyüze yapmanız gerekecektir, yönetim kurulu uygun görülürse öğrenci programa davet edilir.)

İlgili alanlar: Klinik Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Aile Terapisi, Genel Psikoloji (lisans düzeyinde psikoloji veya PDR okumuş olması gerekir, lisansı başka alanlarda olanlar PAKET 1 programını alabilir ancak bu çalıştayı alamazlar).

Çocuk gelişim uzmanları, diğer psikoloji ile ilgili alanlarda okuyanlar veya çalışanlar PAKET PROGRAM 1’I alabilirler ancak PAKET PROGRAM 1 PLUS çalıştayı kapsamındaki bu çalıştayı alamazlar.

Konu hakkında sorularınız var ise bizi arayınız 0 212 327 0233

NOT: Ders içerikleri benzer veya yakın olduktan sonra DERS ve PROGRAMLARIN İSİMLERİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR.

Ücret:

PROGRAM 1 PLUS programı ücreti 9000 TL + KDV’dir. (indirim olanakları, erken kayıt avantajları, taksitlendirme seçenekleri için  Nursu Hanım’dan bilgi alabilirsiniz 0 532 445 3055


Kontenjan: 14

Kalan Kontenjan: 9

 

Kayıt için belgeler:

 1. Öğrenci belgesi veya diploması fotokopisi
 2. 200 kelimelik niyet mektubu (Neden bu uygulamacı programına dahil olmak istiyorsunuz – mektup email olarak da info@rasyonelpsikoloji.com adresine gönderilebilir.

1. Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi Rasyonel Duygucu & Bilişsel Davranışçı Terapi 82 saatlik Program 1 PLUS çalıştayını tamamlamıştır katılımcı belgesi.

2. Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ‘Rasyonel Duygucu Bilişsel Davranışçı Terapi Çalıştayı 1. Kur 7 Saat/kredilik Katılımcı Belgesi

3. American Psychological Association (APA) tarafından akredite edilmiş olan Albert Ellis Enstitüsü New York’tan gönderilecek olan 24 Saatlik uygulayıcı belgesini almaya hak kazanacaklardır (Önemli not: Katılımcılar uygulamacı belgesini almak için çalıştayın tümüne %100 katılım göstermek zorundadır.)


Comments are closed.

Share the joy