ANKARA TESTLER PROGRAMI 1 (3’lü paket)

Event Venue:
.....Yenimahalle.....

‘UYGULAMA VE SÜPERVİZYON AĞIRLIKLI PROGRAM’

(3 gün)

Dr. Murat Artıran direktörlüğünde

ANKARA TESTLER PROGRAMI 1

Çocuk Objektif ve Çocuk Resimlerinin Analizi (21-22 NİSAN 2018)

MMPI(23 NİSAN 2018)


 Çocuklar için Objektif Testler  (21-22 Nisan 2018 Cumartesi – Pazar)

AGTE Ankara Gelişim Tarama Envanteri
Bender Gestalt Testi
Metropolitan Okul Öncesi Olgunluk Testi
Good-Enough Harris Bir Adam Çiz Testi
S.D. Porteus Labirentler Testi
PEABODY Resimli Kelime Tanıma Testi
Gessel Gelişim Figürleri Testi
Cattel Zeka Testi
Frostig Gelişimsel – Görsel Algı Testi
Kent Egy Testi
Süpervizörler: Uzm. Klinik Psikolog Rüya Dilara Yıldırım ve Uzm. Klinik Psikolog Büşra Karakoç Güzel ve asistan Psik. Dan. Nehir Kaya
Tek başına bu çalıştay ücreti: 550 TL + KDV (Eğitim metaryeli dahildir, Testler dahildir)

Çocuk Resimlerinin Analizi (22 Nisan 2018)

Eğitimde çocuk resimlerinin analizi 3 aşamada öğretilecektir:

 1. Çocuk Resimlerindeki Olguların Tanımlanması
 2. Bağlantıların ve Bütünlük Oluşturan Figürlerin Analizleri
 3. Genel Yorumlanma

Eğitmenler: Uzm. Klinik Psikolog Rüya Dilara Yıldırım ve Uzm. Klinik Psikolog Büşra Karakoç Güzel veya Uzm. Psik. Dan. H. Mehmet Artıran

Tek başına bu çalıştayın ücreti: 350 TL + KDV (Eğitim metaryeli dahildir)

Çocuklarla Psikoterapide (Demonstrasyonlu ve Uygulamalı) Görüşme Becerileri ve Gözlem Teknikleri ve Tedavide Sistematik Bilgi Toplama ()

Gözlem Teknikleri ve Uygulamalı Çalışmalar

Eğitimin amacı: Bu eğitimin üç amacı vardır:

 • Çocuk ve ergenlerde görüşmelerde pratik bilgiler kazandırmak, yararlı ve etkin teknikler öğretmektir.
 • Gözlem tekniklerinin önemine işaret etmek ve bu teknikleri uygulamalı olarak öğretmektir
 • Bilgi toplamada sistematik ve kapsamlı bir yöntem kullanmasını öğretmektir.

Not: Eğitim Uygulama Odaklıdır: Yüzde 30 anlatım, yüzde 30 videolar, yüzde 10 demonstrasyon ve yüzde 30 uygulamalar şeklinde gerçekleştirilir.

Eğitim kimler içindir? Alanda çalışan psikologlar, psikolojik danışmanlar, lisans 4. Sınıf ve yüksek lisans öğrencileri, okul psikologları,

Görüşme Teknikleri ve Uygulamalı Çalışmalar

 • Çocuklarla  ve Ergenlerle Psikoterapide Görüşmenin Esasları
 • Görüşme Tekniklerinin Kullanımı
 • Çocuklarla Görüşmede Motivasyonun Sağlanması
 • Güvenin Oluşturulması, Yalan ve İsteksizlik durumlarında yapılması gerekenler
 • Aile ile Görüşmede dikkat edilecek unsurlar
 • Soru sorma tarzları
 • Oyun ortamını kullanarak görüşme
 • Görüşmelerin tedavi için yorumlanması
 • Raporlaştırma

Tedavide Sistematik Bilgi Toplamak 

 • Çocuk ile Görüşmede Sistematik Bilgi Toplama ve Değerlendirme
 • Aile ve öğretmenle çalışırken bilgi toplamak
 • Kapsamlı ve etkin bilgi toplama yöntemleri

Gözlem Tekniklerinin Uygulamalı Çalışmalar

 • Gözlem Tekniklerinin ve Uygulamalı -Videolarla- Anlatımı
 • Gözlem Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 • Aile ve Öğretmenle Birlikte Çalışırken Tekniklerinin Kullanılması
 • Gözlem tekniklerinden toplanan bilgilerin yorumlanması ve tedavide kullanılması

Eğitmen: Uzm. Psik. Dan. Mehmet Artıran

Tek başına bu çalıştayın ücreti: 600 TL + KDV (Eğitim metaryeli dahildir)

 


MMPI Kişilik Envanteri (23 Nisan 2018 Cumartesi )

Eğitimin Amacı: Kişilik özellikleri ve psikopatolojiyi belirlemede kullanılan MMPI testini etkin bir şekilde kullanmayı öğrenmek, uygulama ve raporlamada yetkin olmak. Eğitim kapsamında eğitimde elde edilecek bilgiler doğrultusunda katılımcılara aşağıda yer alan başlıklar çerçevesinde MMPI uygulama, yorumlama ve raporlama becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Yetişkinlere uygulanmakta olan bu test özel klinikte, danışmanlık merkezlerinde, hastanelerde, adalet bakanlığında ve çeşitli özel kurumlarda tanı koyma, değerlendirme, terapi sürecine yön verme ve yönlendirme amacı ile kullanılabilmektedir.

Eğitime Kimler Katılabilir: Mezun ve üniversite son sınıfta bulunan Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Psikoloji Yüksek Lisans /Doktora Mezunları, Aile Danışmanlığı belgesı alanlar ve bu alanlarda öğrenci olanlar . Diğer lisans mezunları aldıkları eğitim ve çalıştıkları alan hakkında bilgi vererek eğitime katılabilirler.

MMPI Nedir? MMPI Kişilik Testi hangi alanlarda ve kimlere uygulanır?

MMPI testi Türkiye ‘de standardizasyonu yapılmış kişilik özelliklerini belirlemede en çok kullanılan testidir. Nevrotik ve psikotik testleri toplam 10 alt testten ve 3 geçerlilik skalasından oluşmaktadır. 566 sorunun bulunduğu MMPI testi ihtiyaç duyulduğunda 16 yaş ve üzerindeki kişilere uygulanabilmektedir.

MMPI kişilik testi yaygın olarak psikiyatri kliniklerinde şu teşhisleri koymada kullanılır:

 • Depresyon
 • Hipokondriazis(Hastalık hastalığı)
 • Karı (konversiyon)
 • Psikotik sapma
 • Kadınlık-erkeklik(cinsel tercik ve eğilimler)
 • Paranoya(Şüphecilik)
 • Psikasteni(Saplantı-Takıntı)
 • Şizofreni
 • Hipomani (Duygu durum bozukluğu, öfke patlaması gibi)
 • Sosyal içe dönüklük (çekingenlik)

Eğitimin İçeriği:

1. Minnesota Çok yönlü Kişilik Envanteri’nin (MMPI) kuramsal içeriği;

 • MMPI’ın geliştirilme amacı ve süreci; psikometrik özelliklerinin aktarımı
 • MMPI’ın avantaj ve sınırlılıklarının vurgulanması
 • Türkiye standardizasyon çalışmasının aktarımı

2. MMPI’ın Uygulanması

 • Testin uygulanmasına ilişkin gereklilikler (kimlere, hangi fiziksel koşullarda uygulanacağı, kimlere uygulanamayacağı)
 • Test görüşmesinde ve test sürecinde dikkat edilmesi gerekenler hususlar
 • Gözlemlerin nasıl yorumlanacağına yönelik bilgiler

3. Minnesota Çok Yönlü kişilik Envanteri (MMPI) :

 • Geçerlilik ve klinik alt ölçeklerin tanıtılması
 • Geçerlilik profilleri
 • İkili Yükselme Tipleri
 • Psikotik Profiller
 • Sınırda profiller

4. MMPI’ın Yorumlanması

 • Profil çıkarmanın gerekli koşulları
 • Örnek cevap anahtarı üzerinden uygulamalı olarak profil oluşturulması
 • Daha önceden uygulanmış olan ve kursun eğitimcileri tarafından sağlanan örnek profiller üzerinden gidilerek geçerlik alt ölçeklerini tek tek ve bütünü ile ele alma
 • Klinik alt ölçeklerde yükselen ve alçalan ölçekleri yorumlama
 • İkili, üçlü yükselmeleri yorumlama
 • Geçerlik ve klinik alt ölçek bulgularını birlikte ele alarak profili bütünü ile yorumlama

5. Profilin Raporlaştırılması

 • Raporlaştırmada izlenecek yol
 • Hangi bilgilerin nasıl kullanılacağı, bu bilgilerin nasıl ifade edileceği
 • Profilde belirlenen bulguların yazılı rapora dönüştürülmesi
 • Örnek raporlar üzerinde çalışma

Eğitmen: Uzm. Psik. Dan. Mehmet Artıran

Tek başına bu çalıştayın ücreti: 500 TL + KDV (Eğitim metaryeli dahildir, Kitapçıklar dahil değildir)

Madenciler Dayanışma Derneği
Toplantı Salonu
Beştepeler Mah.
Misket sk
NO. 18/1 Yenimahalle /Ankara

Kayıt aşamasında 1 belge: Tüm katılımcıların ücret ödemeden önce

 • öğrenci belgelerini veya
 • öğrenci kimlik kartlarını (mezunlar için eski kimlik kartları kabul edilir) veya
 • diploma fotoğraflarını (güvenliğiniz için fotoğrafta sayı ve numara görünmesine gerek yoktur, isim ve üniversite ismi yeterlidir.)

Cep: 0546 567 3420 no’lu (Nursu hanım) telefona WhatsApp uygulamasından fotosunu atmaları gerekmektedir.

Ödeme sonrası dekont fotosu: Ücret yatırıldığında info@rasyonelpsikoloji.com  adresine veya  Cep: 0546 567 3420 no’lu telefona WhatsApp uygulamasından fotosunu atmaları gerekmektedir.

Sınırlı kontenjan: Katılımcı sayısı sınırlı olduğu için çalıştay ücreti bankaya yatırılmadan önce Tel: 0212 327 0233 veya Cep: 0546 567 3420 numaralı telefonlardan bilgi alınmalıdır.

Kontenjan: 14 öğrenci ile sınırlıdır.

Kalan Kontenjan: 8

Öğrencilerin Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi RDDT Psikoterapi Uygulamacıbelgesı alabilmesi için programın en az %75’ini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Eğitimciler: Dr. Murat Artıran, Uzm. Psik. Dan. Mehmet Artıran, Uzman Klinik Psikolog Büşra Karakoç, Uzman Klinik Psikolog Rüya Dilara Kuşu, Uzm. Psikolog Günseli Aşar, Uzm. Psik. Dan. Nehir Bulut

Kimler Katılabilir:
Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinin 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri, mezunları, bu bölümlerin yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve mezunları katılabilir.

Toplam ücret: ERKEN KAYIT 750 TL

Tel: 0 212 327 02 33
Mobil: 0 (546) 567 34 20

UYARILAR:

Ders içerikleri benzer veya yakın olduktan sonra DERS ve PROGRAMLARIN İSİMLERİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR.


Size 48 saat içinde geri döneceğiz !

8 kişilik kontenjan kalmıştır.

Eğitimlerimize kimler katılamazlar, bazı istisnalar ve uyarılar:

 • Bazı eğitimlerimize katılmak isteyen psikoloji ve PDR bölümleri haricindeki bölümlerden katılımcılar, lütfen bizden bilgi alsınlar.
 • Bazı eğitimlere lisans öğrencileri ve mezunları alınabilir. Ancak bazı eğitimlere sadece yüksek lisans öğrencileri ve mezunları alınır.
 • Eğitimlerimize hiçbir bölümden 1. ve 2. sınıf lisans öğrencileri kesinlikle alınmaz. Bazı durumlarda 3. ve 4. sınıf öğrencileri kabul edilebilir, bizi arayınız.

Katılımcı sayısı sınırlı olduğu için eğitim ücreti bankaya yatırılmadan önce 0546 567 3420 numaralı telefondan bilgi alınmalıdır.

 

BELGE :

Kursu tamamlayanlar aşağıdaki belgeleri alacaklardır:

1- OBJEKTİF TESTLER

2- MMPI

3- Çocuk Resimlerinin Analizi


 

Comments are closed.

Share the joy