Makaleler

İrrasyonel İnanışlar (Akılcı Olmayan İnançlar)

İrrasyonel İnanışlar Yazar: Yrd. Doç. Dr. Murat Artıran Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi’de ‘B’yi oluşturan yani düşünce sistemimizde psikolojimizi belirleyen enDevamını Gör

Rasyonel Terapi’nin çeşitli adları

Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ülkemizde bugüne kadar birçok isimle anılmıştır. Tezlerde ve kitaplarda kullanılan isimleri sizler için derledik. İlk ikiDevamını Gör

Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi

Bu röportajda Klinik Psikolog Dr. Murat Artıran hocamız, bilişsel davranışçı terapiler hakkında bilgi vermektedir. Bilişsel Davranışçı Terapi nedir? Rasyonel Duygucu DavranışçıDevamını Gör

Bilişsel Davranışçı Terapi Tekniklerinin Kanser Hastalarında Etkinliği

Özet Depresyon ve anksiyete kanser hastalarında genellikle eşlik eden en önemli psikopatolojik hastalıklar olarak kabul edilir ve kanser hastalarının yaklaşıkDevamını Gör

Migren ve Gerilim Tipi Baş Ağrısında Bilişsel Davranışçı Tedavinin Kullanımı

Özet Toplumun geniş bir kısmını etkileyen ve işgücü kaybına sebep olan baş ağrısı, bireyin sosyal aktivitelerini ve iş hayatını kısıtlamasınınDevamını Gör

Mevlana Penceresinden Bilişsel Terapiler

Özet Psikoterapi kişilerin yaşadıkları duygusal çatışmaları çözümlemeyi, ruh sağlıklarının geliştirilmesi ve korunmasını amaçlayan tekniklerin genel adıdır. Psikoterapide iyileştirici en önemliDevamını Gör

Çocukluk Epilepsilerinde Tıbbi Tedavi

Çocukluk Epilepsilerinde Tıbbi Tedavi Medical Treatment in Childhood Epilepsies Özet Epileptik nöbetlerin büyük çoğunluğu antiepileptik ilaçlar (AEİ) ile kontrol altınaDevamını Gör

Makaleler

Bu bölümde sizlere faydalı olacağını düşündüğümüz bazı Bilişsel Davranışçı Terapi (Cognitive Behavior Therapy), Akılcı Duygucu Davranışçı Terapi (Rational Emotive BehaviorDevamını Gör