Bilişsel Davranışçı Terapilerde Empati

Bilişsel Davranışçı Terapilerde Empati

Yazan: Yrd. Doç. Dr. Murat Artıran

Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi’de psikoterapistin empati becerisi tedavilerin başarısı için önemli bir faktördür.

“Empati, karşıdaki insanın yaşadığı şeyi doğru bir şekilde algılayabilmek ve kendi algılarımızla iletişim kurmaktır. Empati kuran terapist danışanların duygu durumlarını tam olarak algılayabilmek için sadece konuştukları kelimelere değil aynı zamanda davranışlarında konuşmadıkları şeyi de algılamaya çalışır. Daha sonra empati kuran terapist danışanın pozitif duygularının ve duygusal rahatsızlıklarının kedisinin farkında olduğunu bilmesinin sağlar. Empati işe yarar çünkü danışan anlaşıldığını his eder; anlamların keşfedilmesini sağlar; kendini iyileştirmeyi harekete geçirir, dolayısıyla tüm bunlar tedavide uyumu geliştirir. Empati etki boyutu .26’dır ve bu oran terapideki ilişkinin varyansının %4’ünü açıklar (Norcross ve Lambert, 2011). Bohart, Elliatt, Greenbey ve Watson, empatinin bilişsel davranışçı terapilerde diğer terapilere göre tedavi sonuçları bakımından daha önemli olabileceğine dair bulgulara erişmişlerdir.  Fakat Nacass ve Lambert (2011) analizlerinde bu bulguyu doğrulayamamışlardır.” (DiGiuseppe, Doyle, Dryden, Backx, 2014, aktaran Artıran, 2015).

Carl Rogers

Carl Rogers

Carl Rogers’ın1950’li yıllarda empati üzerine belirtmiş olduğu bilgiler bugün için güncelliğini korumaktadır. Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi’de Dr. Albert Ellis’in ortaya koymuş olduğu Koşulsuz Kabul Ediş kavramı da yine empatiyi destekleyen bir niteliktir. Danışanın koşulsuzca kabulü terapilerin vazgeçilmez özelliklerinden biri olmalıdır.

Kaynakça: Artiran, M. (2015). Rasyonel Duygucu Davranışçı Kuram Ve Öz-Belirlenim Kuramı Çerçevesinde Yeni Bir Ölçek: Akılcı-Duygucu Öz-Belirlenim (ADÖB) Ölçeği’nin Geliştirilmesi.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Share the joy