Bilişsel Davranışçı Terapi Tekniklerinin Kanser Hastalarında Etkinliği

Özetkanser hastalarında depresyon tedavisi

Depresyon ve anksiyete kanser hastalarında genellikle eşlik eden en önemli psikopatolojik hastalıklar olarak kabul edilir ve kanser hastalarının yaklaşık üçte birinde görülür. Alan yazında yapılan çalışmalar cinsiyet, yaş, eğitim seviyesi gibi hasta özelliklerinin ve nüks, hastalık evresi, metastaz gibi hastalıkla ilgili özelliklerin kanser hastaları arasında görülen anksiyete ve depresyon ile ilişkili olduğunu belirtmiştir. Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) ve teknikleri kanser hastalarında görülen anksiyete ve depresyon üzerinde psikolojik müdahalelerin incelendiği en sık kullanılan yaklaşımlardan biridir ve çeşitli kanser hastalarında sıkıntıyı azalttığı kanıtlanmıştır. Bilişsel davranışçı müdahalelerin amacı, bilişsel yeniden yapılandırma, davranış değiştirme, gevşeme eğitimi ve aktivite planlama gibi spesifik teknikleri kullanarak belirli düşünceleri ve davranışları değiştirmektir. Bilişsel yeniden yapılandırma, gevşeme, günlük kullanarak aktivite planlama, stres yönetimi ve duyarsızlaştırma en sık kullanılan BDT teknikleri arasında gösterilebilir. Bu derleme kanserli hastalarda anksiyete ve depresyon tanısını, risk faktörlerini, yaygınlığını ve bu semptomlar için uygulanan BDT teknikleri ve tedaviye ilişkin çalışma bulgularını özetlemektedir.

Anahtar Kelimeler: Bilişsel davranışçı terapi, kanser, anksiyete, depresyon

 

Abstract
Depression and anxiety are generally considered to be the most important psychopathological comorbidities of cancer patients and experienced by approximately one-third of cancer patients. In the literature, studies have reported that patient characteristics such as gender, age, education level and disease characteristics such as recurrence, stage of cancer and metestazis are associated with anxiety and depression among cancer patients. Cognitive Behavioral Therapy (CBT) and techniques are one of the most frequently used approach in studying the effects of psychological intervention on anxiety and depression in cancer patients and its value has been demonstrated in reducing distress with diverse cancer populations. The aim of cognitive-behavioral interventions is to change particular thoughts and behaviors and teach specific coping skills, such as cognitive restructuring, behavior modification, relaxation training and activity plan by using specific techniques. Cognitive restructing, stress management and desensitization, relaxation and activity scheduling with use of diary sheet are most used among CBT techniques. This review summarizes the diagnosis, prevalence, risk factors and treatment of depression and anxiety in patients with cancer and CBT techniques applied to these symptoms and study findings related to treatment.

Key words: Cognitive behavioral therapy, cancer, anxiety, depression

Cem Soylu. JCBPR2015; 4(1): 54-63

Related Articles

Psikoterapi Yaklaşımları
admin1 @ 2018-10-18 01:11:59
Makaleler
admin1 @ 2018-10-08 03:47:22
Yarışmaya Katıl İndirim Kazan
admin1 @ 2018-07-23 11:25:30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Share the joy