Bilişsel Davranışçı Terapi (CBT)

BDT EGITIMLERI rasyonel psikoloji

Bilişsel Davranışçı Terapiler

Bilişsel Davranışçı Terapi, bilişlerin, davranışların, duyguların ve bedensel unsurların bir arada değerlendirildiği bir terapi yaklaşımıdır. Albert Ellis’in Rasyonel (Akılcı) Duygucu Davranışçı Terapisi ve Aaron Beck’in Bilişsel Terapi kuramından etkilenmiştir. 1990’lar ve sonrasında Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi kendi çizgisini koruduğu için ve Aaron Beck ve kızı Judith Beck’in Bilişsel Terapi’lerini Bilişsel Davranışçı Terapi adında yaymaya başlamaları nedeniyle kuram genel olarak Aaron Beck’in yaklaşımı olarak anılmaya başlanmıştır. Ancak kuramsal ve bilimsel açıdan bakıldığında aslında Bilişsel Davranışçı Terapi değil Bilişsel Davranışçı Terapiler demek daha doğrudur. Çünkü Dr. Albert Ellis’in Rasyonel Terapisi’nin ilk örneği teşkil ettiği Bilişsel Davranışçı Terapiler çok çeşitlidir. Örneğin Diyalektik Davranışçı Terapi, Çözüm Odaklı Terapi, Duygu Odaklı Terapi, Bilinçli Farkındalık Terapileri ve hatta Şema Terapi. Aaron Beck’in Bilişsel Terapi’si ise sonradan ‘davranışçılık’ ekolünü de içine katmasıyla oluşmuş bir entegre psikoterapi uygulamasıdır. Yani Bilişsel Terapi ile Davranışçı Terapi birlikte veya değişkenli bir şekilde uygulanır.

BDT’de Düşünce-Duygu ve Davranış üçgeninde psikolojik rahatsızlıkların sebepleri açıklanır ve tedavilerin gerçekleşmesi için Albert Ellis’in 1960’lı yıllarda ortaya koyduğu ABC modeli üzerinden düşünce yapıları değiştirmeye çalışılır.

1 Yorum

  1. Geri bildirim: Bilişsel Davranışçı Terapi

Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*