9-10 Nisan Eğitiminden Notlar

9-10 Nisan 2016 tarihinde merkezimizde düzenlenen Amerikan Psikolojik Birliği (APA) belgeli Rasyonel Duygucu Davranışçı & Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi Yrd. Doç. Dr. Murat Artıran tarafından psikolog, rehberlik ve psikolojik danışman ve araştırmacı akademisyen arkadaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirildi. Rasyonel Psikoterapi’nin teorik bilgileri, esasları verildikten sonra RDDT ve BDT‘nin depresyon tedavisi uygulamaları, anksiyete bozuklukları tedavileri uygulamaları, Panik Bozukluk tedavisindeki spesifik yöntemleri ve son olarak Yeme bozuklukları konusunda eğitim yapıldı. Artıran tarafından iki defa da RDDT terapi seansı demonstrasyon olarak gösterildi.

Murat Artıran hocamız eğitimin değerlendirmesi için şunları söyledi:
Süpervizyon çalışmalarıyla desteklenen bu eğitimlerde temel teorik bilgileri ve spesifik psikopatolojik rahatsızlıkların tedavilerini öğretiyoruz. Bu eğitimde bu anlamda dolu dolu geçti. Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ülkemizde akademik alanda tanınmasına rağmen bugüne kadar pratik uygulamalarda yani danışmanlık merkezlerinde ve kliniklerde çok fazla uygulama alanı bulamamıştır. Daha uygun bir ifade ile ‘hakkettiği yerde değildir’.
Biz Albert Ellis Enstitüsü merkezi olarak bu eğitimlerimizi 2013 yılından beri devam ettiriyoruz. Ve bu çok kısa zamanda alandaki yaygınlaşması oldukça umut vericidir.
Enstitü olarak bilimsel araştırmalara da devam ediyoruz. Dediğim gibi aslında akademik alanda, Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi hakkında ülkemizde birçok çalışma zaten mevcut. Ancak bunlar çoğunlukla klinik olmayan örneklemde yapılmış araştırmalardır. Bu nedenle klinik popülasyon üzerinde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. 2016 sonunda ve 2017 yılında 8 veya  9 araştırma ile, bunlar içinde 2 tanesi deneysel çalışma olacak, Türkiye popülasyonundaki önemli bulgulara işaret edeceğiz.
Bundan sonraki eğitimlerimiz Kasım 5-6 ve Aralık 17-18 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Tüm meslektaşlarımızı davet ediyoruz.  RDDT kanıt temelli bir terapi şeklidir, terapilerde uyguladığımız teknik ve uygulamaların bilimsel dayanakları olmasına, daha önce test edilmiş olmasına önem veriyoruz. Bu anlamda tez, makale veya araştırma yapmak isteyen arkadaşlarımızı bilgi, yönlendirme, maddi ve manevi olarak destekliyoruz.
nisan psikoterapi

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Share the joy