Anksiyete

Anksiyete epizod olarak ortaya çıktığı zaman, bir dizi bedensel (çarpıntı, nefes darlığı, sersemlik hissi) ve bilişsel belirti (delireceği ya da kalp krizi geçireceği korkusu ) eşlik ettiği zaman, “panik atağı” olarak tanı konulur. Bireyde neyin korku yarattığı, hangi durumlardan kaçındığını ve anksiyetenin bir stres etmenine yanıt olarak ortaya çıkıp çıkmadığını belirtmek üzere değerlendirmelerde önemlidir. Agrofobi ile Birlikte ya da Olmadan, Panik Bozukluğunda, anksiyete, ek panik atakları geçirme cebu atakların olası sonuçları ile ilgili korkuyla ilişkilidir. Panik Bozukluğu olmayan bireyin Agorafobi, hiç bir zaman tam panik atakları geçirmemesi ve yerine eşlik- altı panik atağına uyan panik benzeri belirtiler olmasından anksiyete kaygı depresyonkorması (bayılma, dışkı kontrolünü kaybetme korkusu) dışında benzerdir. Ayrılma Anksiyetesi Bozukluğu, Sosyal Fobi, Özgül Fobi ve Obsesif- Kompulsif Bozukluk, sırasıyla bağlanma kişisindern ayrılma korkularıyla, toplum içinde küçük düşme korkularıyla, belli nesnelere ya da durumlara ( yükseklik, kan, asansör, örümcek) maruz kalma korkularıyla ve tetikliyici obsesif yinelemelere bağlı korkularla (başkalarıma zarar verme) ilişkilidir. Hipokondriyaziste ve Vücud Dismorfik Bozukluğunda, anksiyete ciddi bir hastalığı ya da bedensel eksikliği olmasına bağlı kayıgılarla ilişkilidir. Anksiyeteyi betimleyen üç tip bozukluk vardır. Bunlardan ikisi ( Akut Stres Bozukluğu ve Posttravmatik Stes Bozukluğu) yaşamı ya da uzuvları tehdit eden doğadaki bir stres etmeni gerektitir iken Uyum Bozukluğu için stres etmeni daha düşük şiddette olabilir.

Yazan Yrd. Doç. Dr. Murat Artıran

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Share the joy