Rasyonel ve İrrasyonel İnanışlar

Ellis’e (1994, 2003) göre rasyonel ve irrasyonel inanışlar duygusal ve davranışsal rahatsızlıklarda (engellenmelerde) önemli elementlerdir. Sağlıklı olmak için gerekli olan rasyonel inanışların kökenleri doğudaki filozoflardan Konfüçyus, Lao-Tse, ve Gautama’ya ve batıdaki filozoflardan Sokrates, Plato, Epikuros, Epiktatus, and Markus Aurelius’a uzanır (Ellis, 1990). “Rasyonel inanışlara doğrudan veya dolaylı yoldan vurgu yapan bazı modern zaman psikoterapistleri ise Alfred Adler (1927, 1929), Dubois (1907), Herzberg (1945), Johnson (1946), Kelly (1955), Low (1952), Meyer (1948),

imagesRotter (1954), Stekel (1950), Thorne (1950), and Wolberg (1954) olarak bilinir” (Ellis, 1990). Ellis’in Akılcı Psikoterapi adlı eserinin öncelikli amacı ve genel konusu psikoterapistlerin, danışanlarına düşünceleri üzerinde kontrol sahibi olmaları durumunda daha mutlu, tatminkar ve yaratıcı bir hayat yaşayabilmeleri yolunda yardımcı olabileceklerini göstermektir (Ellis, 1958; Lynn & Ellis, 2010). Ellis’in (1962 ve 1994) çalışmalarında vurguladığı
şey yaşadığımız gerginliğin ve stresin başlıca sebebi çevremizde gerçekleşen olaylardan çok bu olayları algılayış biçimimizle ilgili olarak bizim bu olaylar hakkındaki mantıksız inançlarımızdan kaynaklı olduğudur.

Yazan: Yrd. Doç. Dr. Murat Artıran

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Share the joy