Archive for March 19th, 2019

Özel Çocuklara Özel Program

Program kimler için ?                     Öğrenme Bozukluğu, Dikkat Bozukluğu olan Çocuklar, Üstün Zekalılar, Otizmli Çocuklar Özel Çocuklara 4-8-12 Haftalık Bireysel ve Grup Özel Programlar 3-10 yaş arası çocukları geliştiriyoruz, beceri kazandırıyoruz.Read More

Otizm Nedir ?

Otizm doğuştan gelen, yaşamın ilk yıllarında fark edilen ve yaşam boyu devam eden karmaşık nörogelişimsel bir bozukluktur. Otizmin, tek bir sebebe bağlı olmasa da beyin yapısındaki anormal yapıdan  ve işleyişten  kaynaklandığı kabul edilmektedir. Beyin taramaları, normal ve otistik çocuk beyinleri arasındakiRead More

Share the joy