Archive for October 3rd, 2018

Sosyal Hizmet Nedir?

Sosyal Hizmet toplumda dezavantajlı olan bireylerin yaşlı, kadın, çocuk, engelli, mağdur veya suça sürüklenen çocuk madde bağımlısı gibi kişi ve grupların yaklaşımlardan yararlanarak toplumun diğer bireyleri kadar avantajlı bir seviyeye gelmesini  amaçlayan bir meslek ve disiplindir. Sosyal hizmetin asıl amaçlarındanRead More

Share the joy